Haveri

Kielkanalen åter öppnad

Farbar. Kielkanalen öppnades åter på onsdagskvällen efter att trafiken varit stoppad hela dagen på grund av en kollision med högbroarna i Holtenau.

  • Stopp i Kielkanalen