Arbetsmarknad

Eleverna vann en dag till havs

Seglats. I höstas deltog de i ett lotteri i en kampanj för att locka fler unga till jobb inom sjöfarten. I mitten av maj kom belöningen, en seglats i Göteborgs skärgård, där skolungdomarna bland annat fick lära sig att sätta segel och knyta knopar.