Viking Lines bil- och passagerarfärja Viking Grace i Stockholms skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Svag start på året för Viking Line

En avmattad efterfrågan till följd av den ekonomiska utvecklingen i Finland och Sverige ledde till ett svagare resultat än förväntat för Viking Line under årets första kvartal.

Enligt Viking Line märks en ökad försiktighet bland konsumenterna som främst tar sig uttryck i en svagare ombordkonsumtion. Däremot uppger rederiet att man genom biljettprisuttag har lyckats kompensera för kostnaden för utsläppsrättigheter som utgår från och med årsskiftet.

Koncernens omsättning minskade med 0,7 procent till 93,2 miljoner euro under perioden januari till mars 2024. Koncernens resultat före skatter uppgick till -14,2 miljoner euro.

Färre reste mellan Sverige och Finland

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 871 828 vilket är något färre än samma period föregående år. Marknadsefterfrågan på resor har som helhet mattats av under årets första kvartal. I trafiken mellan Finland och Sverige noterar rederiet en försvagning av efterfrågan medan trafiken mellan Finland och Estland växte en aning.

Kvartalet belastades av engångskostnader i joint-venture bolaget Gotland Alandia Cruises för uppstarten av trafiken med Birka Gotland. Därutöver genomgick Viking Cinderella en omfattande dockning innan omflaggningen till finsk flagg.

– Under dessa arbetsdryga verksamhetsförändringar har personalens prestation varit utmärkt och serviceleveransen har fortsatt hållit en hög nivå.  Det är i detta sammanhang glädjande att konstatera att omdisponeringarna samt utökningen av trafiken på Helsingfors har medfört för oss nyrekrytering av sjöpersonal, säger Viking Lines vd Jan Hanses i en kommentar.

Fortsatt osäker marknad

Enligt Viking Line råder det fortsättningsvis betydande osäkerhet på grund av det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor. Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå och att resebenägenheten håller i sig bedömer bolaget att resultatet före skatter 2024 förväntas vara i nivå med 2023.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]