Marco Polo på grundet utanför Karlshamn.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Olycka

TT-Line: mänskligt fel bakom Marco Polos grundstötning

När Marco Polo gick på grund förra året verifierades inte fartygets position ordentligt, och navigationshjälpmedlen användes inte. Det uppger nu TT-Line i en kommentar. Man meddelar också vad som ska hända med fartyget framöver.
Det var den 21 oktober förra året som Marco Polo under en resa från Trelleborg till Karlshamn grundstötte nordväst om Hanö utanför Karlshamn.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tionshjälpmedlen användes inte. Det uppger nu TT-Line i en kommentar. Man meddelar också vad som ska hända med fartyget framöver. ”} /–>

Det var den 21 oktober förra året som Marco Polo under en resa från Trelleborg till Karlshamn grundstötte nordväst om Hanö utanför Karlshamn.

Färjan hade avgått enligt tidtabell och var enligt rederiet i gott tekniskt och sjövärdigt skick. Den planerade rutten innebar en passage öster om Hanö med beräknad ankomst till Karlshamn kl 06 på morgonen.

I ett långt yttrande på sin hemsida kommenterar nu rederiet olyckan. Enligt TT-Line inträffade den första grundstötningen kl 05.14 nordväst om Hanö på grund av ett mänskligt navigationsfel.

”Fartygets position verifierades inte som den borde ha gjort och radar, ekolod och andra navigationshjälpmedel användes inte på ett tillfredsställande sätt. De ljudliga larmen på bryggan timmarna före olyckan bekräftades men undersöktes inte grundligt”, skriver TT-Line.

Positionen beräknades med död räkning

Efter larmen hade det elektroniska sjökortssystemet börjat beräkna positionen baserat på kurs och fart, en standard-backupfunktion som krävs enligt reglerna. Funktionen tar inte hänsyn till vind och ström.

”Detta innebar att medan de två GPS:erna fungerade som de skulle, visade ECDIS inte längre den korrekta positionen utan den som beräknats av systemet. Fartygets position som visades på ECDIS avvek därför alltmer från den faktiska positionen sedan larmen”, skriver rederiet.

Dessutom försämrades sikten av dimma den aktuella morgonen, vilket ledde till att landmärken uppfattades felaktigt eller inte alls.

Missade första grundstötningen

Rederiet skriver vidare att eftersom fartygets befäl inte var medvetna om att de var ur kurs och befann sig på fel position, uppfattades inte den första grundstötningen som sådan. Särskilt eftersom vattendjupet vid den förmodade positionen ansågs vara mer än tillräcklig. Vid den andra grundstötningen kom fartyget till ett slutligt stopp.

Omedelbart efter den andra grundstötningen kände besättningen att det luktade bränsle och olja observerades på vattenytan. Besättningen upptäckte enligt TT-Line omedelbart utsläppet och informerade både rederiets krisgrupp och myndigheterna och begärde hjälp.

Passagerare och icke nödvändig besättning evakuerades kl 10.15 i samarbete med svenska myndigheter, och togs om hand av rederiets supportteam i Karlshamn. Med rederiets hjälp kunde alla passagerare antingen fortsätta sin resa till sin destination eller påbörja sin hemresa.

Upp till 122 ton bränsle säkrades

Enligt rederiet var mängden bränsle i de trasiga tankarna på fartyget vid tidpunkten för olyckan cirka 169 ton. För att begränsa utsläppet så mycket som möjligt läktrades bränsle från dessa tankar till ett bunkerfartyg. En del bränsle fanns kvar i tankarna och avlägsnades senare när Marco Polo tagits upp på varv. Den totala mängden bränsle som bärgades från de trasiga tankarna och därmed inte släpptes ut i havet uppskattas till mellan 116 och 122 ton. Detta innebär, enligt TT-Lines beräkningar, att den totala mängden bränsle som släpptes ut i havet är 46–53 ton.

Efter olyckan fokuserade TT-Line i samarbete med bärgningsföretaget SMIT på att bärga Marco Polo för att förhindra ytterligare oljeutsläpp och mildra de skador som redan uppstått. Rederiet samarbetade också med lokala myndigheter i hanteringen av olyckan. I samarbete med försäkringsbolaget kontaktade man den internationella miljöorganisationen ITOPF och vidtog åtgärder för att begränsa miljöförstöringen, uppger rederiet.

Ökad flytkraft för att komma loss

För att få loss Marco Polo från grundet behövde flytkraften ökas. Det gjordes genom att pumpa över bränsle från ännu intakta tankar till ett bunkerfartyg. Alla skadade tankar och tomrum täckes för och stängdes av för att undvika vatteninträngning i fartyget. Sedan trycksattes ett antal tomrum med lyft för att pressa ut vattnet och få flytkraft.

Den 1 november kl 09.20 kom Marco Polo loss från grundet, enligt rederiet tack vare ett professionellt samarbete mellan lokala myndigheter, bärgningsföretaget, kustbevakningen och rederiet. Med hjälp av bogserbåtar kom fartyget till Karlshamns hamn den 2 november, och väl i hamn avlägsnades resten av bränslet i de oskadade tankarna.

”Att frigöra fartyget från den steniga havsytan var det allra viktigaste steget i bärgningsprocessen eftersom det säkerställde att de oskadade tankarna förblev intakta och att ingen ytterligare förorening kunde ske”, skriver rederiet i yttrandet.

Ska återgå i trafik

Den 4 november lossades samtliga 12 personbilar, 20 lastbilar och 21 släpvagnar från fartyget. Fyra dagar senare ankom fartyget efter bogsering till varvet Remontowa i Gdansk, Polen, där fartyget genomgick en omfattande inspektion och bedömning av skadorna.

”Efter denna utvärdering valde TT-Line att renovera färjan. Som ett resultat av detta kommer Marco Polo att återgå i trafik i TT-Lines flotta i mitten av 2024”, skriver rederiet.

TT-Line tackar i yttrandet alla inblandade för stödet under och efter händelsen. Rederiet skriver att man är fullt medveten om sitt ansvar för miljön och det lokala samhället, och att man djupt beklagar den skada som orsakats.

Stora investeringar

Vidare uppger rederiet att man bedriver sin verksamhet enligt internationella och europeiska bestämmelser, och att rederiet de senaste åren har gjort betydande investeringar i miljövänlig teknik för sin flotta. Detta inkluderar två nya LNG-drivna färjor som togs i drift 2022 och 2023.

TT-Line är också delaktig i initiativet för att etablera en grön sjöfartskorridor mellan hamnarna Trelleborg och Lübeck. En del i detta initiativ är att använda landström i hamnarna. Med start i höst kommer TT-Line att påbörja implementeringen av landströmskapacitet på fyra av sina färjor, vilket gör det möjligt att ansluta fartygen till det lokala elnätet när de ligger till kaj.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]