Bunkring av skuggfartyg i Östersjön diskuteras allt mer. Bilden har inget med artikeln att göra.

Fotograf: Unsplash

Kategori: Säkerhet

Politiker vill stoppa skuggflottan vid Gotland

Regeringen måste driva på för att EU gemensamt agerar för att förbjuda bunkring av den ryska skuggflottan. Det kräver nu två höga S-politiker i en debattartikel. Även andra aktörer kräver åtgärder.
Att få stopp på Rysslands krig i Ukraina är vår tids avgörande utmaning, skriver S-politikerna Mikael Damberg (finanspolitisk talesperson) och Heléne Fritzon (Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet) i debattartikeln i Aftonbladet. Europa måste enligt debattörerna göra mer för att strypa Putins krigskassa. De påpekar att sanktionerna mot Ryssland fungerar; Ryssland exporterar fortfarande olja men behöver nu göra det till länder längre bort från Europa vilket innebär dyrare transporter. Pristaket och färre köpare har också sänkt intäkterna.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]-vid-gotland-maste-stoppas”>i debattartikeln i Aftonbladet. Europa måste enligt debattörerna göra mer för att strypa Putins krigskassa. De påpekar att sanktionerna mot Ryssland fungerar; Ryssland exporterar fortfarande olja men behöver nu göra det till länder längre bort från Europa vilket innebär dyrare transporter. Pristaket och färre köpare har också sänkt intäkterna.

”Men så länge Ryssland tjänar pengar från Europa på olja och gas måste vi fortsätta skärpa sanktionerna. Europa kan göra mer”, skriver S-politikerna och pekar på de kryphål som finns. 

S-politikerna kräver att regeringen driver på för ytterligare sanktioner inom tre områden: importembargo och pristak på gas likt det som finns för olja, ursprungsmärkning på olja för att undvika att sanktionerna kringgås, och att EU gemensamt agerar mot risken för miljökatastrof som den ryska skuggflottan för med sig.

Ryssland har sedan sanktionerna infördes byggt upp en så kallad skuggflotta med äldre fartyg som inte håller samma standard som andra tankfartyg och som inte sällan saknar försäkringar. Flera aktörer har på senare tid uppmärksammat de miljörisker som dessa fartyg innebär. Ett oljeutsläpp från ett sådant fartyg i Östersjön skulle innebära en miljökatastrof.

S-politikerna kräver att regeringen driver på för att EU gemensamt ska agera. 

”Vi kräver att statsministern driver på för ett förbud mot skuggflottans tankning och omlastning till sjöss. Regeringen måste också undersöka möjligheterna att tillsammans med EU minska riskerna, exempelvis genom ökad övervakning eller hårda krav på lotsning genom Öresund”, skriver Mikael Damberg och Heléne Fritzon i sin debattartikel. 

Nyligen uppmärksammades tankfartyget Zircone som sedan några månader ligger ankrad utanför Gotland. En granskning som SVT har gjort visar att fartyget dagligen pumpar över bränsle till Rysslands skuggflotta i Östersjön. Fartyget ägs av lettiska Fastbunkering och ligger strax utanför Sveriges territorialgräns men i svensk ekonomisk zon. SVT har granskat 56 bunkringsoperationer (läktringar) med hjälp av öppen data över fartygsrörelser. Merparten av dem (52 av 56) involverar enligt SVT fartyg på väg till eller från Ryssland. 

Miljöorganisationen Greenpeace genomförde nyligen en protestaktion mot Zircones verksamhet utanför Gotland.

– Att Zircone bara kan ligga här utanför Gotland och understödja rysk oljeexport är skandalöst och något som våra politiker och myndigheter måste stoppa. Hela skuggflottans syfte är att kringgå sanktionerna mot oljeexporten så att den kan fortsätta finansiera Putins krig i Ukraina, säger Rolf Lindahl, talesperson i energifrågor på Greenpeace i ett pressmeddelande.

Han menar att den svenska regeringen måste agera tillsammans med EU för att lösa situationen med den ryska skuggflottan.

– Ett första steg är att myndigheterna i länderna kring Östersjön ser till att inspektera varje skuggtanker som passar nationellt vatten för att säkerställa att de är sjövärdiga, har fullgoda försäkringar och inte utgör någon ökad risk för Östersjöns känsliga miljö, säger Rolf Lindahl.

Zircones verksamhet utanför Gotland är inte olaglig. Men enligt uppgifter till SVT håller såväl marinen som Kustbevakningen daglig koll på fartyget. Att läktra stora mängder bränsle kräver tillstånd från Transportstyrelsen vilket det aktuella bolaget vid flera tillfällen har fått.

”Mot bakgrund av inkommen information har Transportstyrelsen funnit skäl att medge tillstånd för ovanstående läktring”, skriver myndigheten i ett av flera beslut som SVT har begärt ut.

I en kommentar skriver beslutsfattare på Transportstyrelsen att man har följt gällande regler.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]