Carmen i Göteborg, arkivbild.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Linjesjöfart | Olycka

Carmen kan bli fast i Baltimore i veckor

Sedan broolyckan i Baltimore förra veckan kan inga fartyg passera in och ut ur hamnen. Wallenius Wilhelmsens fartyg Carmen ligger förtöjt innanför bron och väntar på att få avgå. Rederiet räknar med att fartyget kan bli fast i flera veckor.

Baltimore är en viktig knutpunkt för Wallenius Wilhelmsen och terminalen hanterar en betydande import- och exportvolym av bilar och tung utrustning till Nordamerika. Att all fartygstrafik till och från hamnen tills vidare har upphört till följd av olyckan den 26 mars där Francis Scott Key Bridge kollapsade har fått stora konsekvenser för Wallenius Wilhelmsen, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Enligt rederiet arbetar man nu med hamnmyndigheter och andra aktörer för att erbjuda alternativa lösningar och minimera situationens påverkan på såväl anställda som kunder och verksamhet.

Last som är på väg till Baltimore omdirigeras nu till andra amerikanska hamnar som Newport News, Newark och Savannah.

Carmen kvar i hamnen

Wallenius Wilhelmsens fartyg Carmen låg i Baltimore när olyckan inträffade. Fartyget ligger fortfarande kvar och väntar på godkännande att segla så snart farleden öppnar igen. Lastning och lossning hade redan utförts när olyckan inträffade och fartyget och dess besättning är redo att segla så snart godkännande ges, uppger rederiet i pressmeddelandet. 

I dagsläget finns inga besked om när farleden kommer att kunna öppna igen. Wallenius Wilhelmsen förväntar sig att stängningen kommer att pågå i veckor och har baserat sina beräkningar om dess ekonomiska påverkan på detta. Enligt rederiet räknar man med att den totala ekonomiska påverkan på bolagets EBITDA kommer att hamna i intervallet 5–10 miljoner USD förutsatt att störningarna pågår i upp till en månad. Att rederiet har kunnat omdirigera gods till andra amerikanska terminaler har minskat de finansiella effekterna.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]