Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Danmark förbjuder skrubberutsläpp

Efter en politisk överenskommelse kommer utsläpp av skrubbervatten från fartyg att förbjudas på danskt territorialvatten från 1 juli 2025.
I förra veckan enades den danska regeringen med flera partier om att utsläpp av skrubbervatten från fartyg kommer att förbjudas enligt lag från 1 juli 2025. Det berättar Danmarks miljöministerium i ett pressmeddelande. Förbudet gäller utsläpp upp till 12 nautiska mil från Danmarks kuster.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]pp av skrubbervatten från fartyg kommer att förbjudas enligt lag från 1 juli 2025. Det berättar Danmarks miljöministerium i ett pressmeddelande. Förbudet gäller utsläpp upp till 12 nautiska mil från Danmarks kuster.

I dag kan fartyg använda så kallade öppna skrubbrar för att rensa den tunga bunkeroljan från svavel genom att tvätta röken och sedan släppa ut skrubbervattnet i havet. Detta har enligt danska miljöministeriet bidragit till för höga halter av ett antal tungmetaller i havsmiljön. Med det nya förbudet uppges utsläppen av nickel i havsmiljön sänkas med upp till 20 procent och utsläpp av antracen med 7 procent.

– Utsläppen av miljöfarliga ämnen kommer från många olika källor, men skrubbervatten är en källa som vi har mycket kunskap och data om och därför är jag glad att vi nu sätter stopp för föroreningarna med skrubbervatten i danskt territorialvatten, säger Danmarks miljöminister Magnus Heunicke i ett uttalande.

Havsområdet ut till 12 nautiska mil motsvarar det havsområde som kan regleras nationellt enligt havsrättskonventionen. Avtalsparterna är överens om att Danmark ska verka för ett liknande förbud i Östersjön och Nordsjön genom de regionala sjöfartskonventionerna HELCOM och OSPAR med sikte på reglering i den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Förbudet mot utsläpp träder i kraft med en lagändring som ska läggas fram under kommande riksdagsår. Förbudet träder i kraft den 1 juli 2025 för fartyg med öppna skrubbrar. För fartyg med slutna skrubbrar träder förbudet i kraft den 1 juli 2029.

I Sverige har röster höjts för förbud av skrubberutsläpp de senaste åren. Enligt ett uttalande från infrastrukturminister Andreas Carlson pågår en beredning av frågan i Regeringskansliet. Även Finlands regering har aviserat att man vi se ett förbud för utsläpp av skrubbervatten.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]