Christopher Kullenberg Rothvall

 • Isbrytare. Nu är det klart hur Sveriges nya isbrytare ska se ut. I dag tisdag går Sjöfartsverket ut med en intresseförfrågan (RFI) till tänkbara leverantörer inför bygget av fartygen som ska kunna bryta en bredare isränna, manövreras enklare och drivas fossilfritt.

 • Nytt liv. Efter att ha genomgått en renovering på varvet i Nådendal har nu Wasalines tidigare färja Wasa Express lämnat Östersjön för sina nya ägare med trafik på Röda Havet. På vägen lastade fartyget 3000 kubik med sågade trävaror.

 • Charter. Tallink Grupp har tecknat ett nytt charteravtal för kryssningsfärjan Romantika. Fartyget ska bli boende vid FN:s klimatkonferens COP26 i Skottland i november. Det är den andra färjan som rederiet chartrar ut för mötet.

 • Färjetrafik. Tallink Grupp har beslutat att tillfälligt avbryta trafiken med tre av sina färjor från januari 2022. Det för att effektivisera verksamheten under lågsäsongen.

 • Konvertering. Under hösten kommer arbetet med att elektrifiera och förlänga Koster Marins färja Kostervåg inledas. Satsningen har blivit möjlig genom ett stöd på 9 miljoner från Klimatklivet. Projektet är den första svenska ordern för Echandia Marine.

 • Ökning. Rederiet Forsea, som kör mellan Helsingborg och Helsingör, har sett en kraftig ökning av antalet passagerare. Andelen resenärer som valt att tura med färjorna över sundet under årets högsäsong var fler än under högsäsongen före pandemin.

 • Behörigheter. I morgon torsdag löper den förlängda giltighetstiden ut för de behörigheter och certifikat som regeringen förlängde på grund av pandemin. Trots ett ökat tryck på utbildningsanordnarna menar de att läget är under kontroll.

 • Olycka. För snart två år sedan skadades en hamnarbetare i Ystad i samband med förtöjningen av en av färja. Nu har Ystad hamn och logistik AB dömts att betala böter på 200.000 kronor eftersom det fanns brister i hamnens säkerhetsinstruktioner.

 • Utökar. I oktober kommer Wallenius Sol att utöka sin trafik i Bottenviken med ett anlöp per vecka i Skelleftehamn, initialt med fartygen Fionia Sea och Jutlandia Sea. Det är första gången på 15 år som hamnen får en feederservice.

 • Avtal i hamn. Stena Line har tagit ytterligare ett steg i arbetet med Stena Elektra som ska göra trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn fossilfri till 2030. Under måndagen skrev rederiet under ett avtal med centrala aktörer på den danska sidan.

 • Brobyggen. I slutet av förra veckan fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att bygga en gång- och cykelbro över älven. Beslutet förväntas få liten påverkan för sjöfartens passage, men kan få stora konsekvenser för älvtrafiken.

 • Milstolpe. Efter en sju veckor lång resa från Asien har nu världens största civila sjukhusfartyg, Global Mercy, anlänt till Europa och Antwerpen i Belgien. Där väntar nu sex månaders utrustning.

 • Tågfärjor. Det statligt ägda transportföretaget Green Cargo har beslutat att inte längre använda sig av Stena Lines tågfärjor som går mellan Trelleborg och Tyskland. Det har skapat en växande oro för järnvägsfärjornas fortsatta existens som alternativ till Öresundsbron.

 • Miljöteknik. Stena Lines arbete med att använda artificiell intelligens för att optimera färjornas bränsleförbrukning fortsätter. Senast i raden att få AI-assistenten Stena Fuel Pilot är Stena Nordica mellan Karlskrona och Gdynia.

 • Statistik. Totalt reste 53 procent fler passagerare med färjor till svenska hamnar under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

 • Vraksanering. Om ett par veckor inleds arbetet med att tömma fartyget Skytteren på olja. Vraket, som ligger utanför Lysekil, klassas som Sveriges miljöfarligaste.

 • Lotsning. Arbetsdomstolen fäller Sjöfartsverket för brott mot kollektivavtalet Lotsarb när en lots fortsatte arbeta efter 60 års ålder. För lotsar som vill arbeta vidare krävs ett annat avtal.