Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmiljö | Olycka

Dödsfall på färja orsakades sannolikt av elfel

Flera elektriska fel i maskinrummet orsakade sannolikt att en besättningsman på färjan Stena Germanica avled under tjänstgöring. Det är slutsatsen i en rapport om händelsen från Statens haverikommission.
Den 27 juni 2022 avled en fartygsingenjör ombord på färjan Stena Germanica på väg från Göteborg mot Kiel. Personen hittades livlös intill en barlastpump i pannrummet. Trots att en läkare och en sjuksköterska bland passagerarna bistod besättningen under räddningsinsatsen gick livet inte att rädda.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]led en fartygsingenjör ombord på färjan Stena Germanica på väg från Göteborg mot Kiel. Personen hittades livlös intill en barlastpump i pannrummet. Trots att en läkare och en sjuksköterska bland passagerarna bistod besättningen under räddningsinsatsen gick livet inte att rädda.

Nu har Statens haverikommission kommit med en slutrapport om den tragiska händelsen sommaren 2022. Syftet är att ta reda på vad som var orsaken och vad som kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Haverikommissionen har gjort intervjuer med några ur besättningen som var med när olyckan inträffade och med den läkare som följde med som passagerare och som assisterade vid händelsen.

I rapporten framgår att det till en början antogs att dödsfallet berodde på naturliga orsaker som ett plötsligt hjärtstopp eller liknande. Men ungefär två veckor efter dödsfallet inträffade en ytterligare händelse i maskinrummet som gjorde att det uppstod misstanke om att något annat låg bakom. Det var en annan fartygsingenjör som letade efter orsaken till ett vattenläckage vid den barlastpump där kollegan hade hittats livlös. När han böjde sig fram för att känna efter varifrån vattnet kom, så fick han en mycket kraftig elektrisk stöt från en magnetventil som det stänkt vatten på. Fartygsingenjören visste inte att det var vid den barlastpumpen som hans kollega hade hittats och att även kollegan hade letat efter ett vattenläckage. Misstanke uppstod då om att den strömförande delen hade kunnat haft ett samband med det tidigare dödsfallet.

Efter andra händelsen anlitade rederiet Stena Line ett elföretag som kom för att göra en undersökning av de berörda elkomponenterna, och det stod klart att flera olika fel gjorde att komponenterna blev strömförande.

”Varken var för sig, eller tillsammans, påverkade felen driften och därmed hade besättningen inte heller fått någon indikation på att några felaktigheter fanns”, står det i Haverikommissionens rapport.  Man skriver vidare att ”bakomliggande orsaker till att komponenterna blev strömförande var troligen att personer utan tillräckliga kunskaper hade utfört elinstallationsarbeten på dem. Brister kan även ha funnits i installationen redan när fartyget levererades som nybyggt.”

Med anledning av händelserna ger haverikommissionen några säkerhetsrekommendationer till rederiet och Transportstyrelsen. Stena Line rekommenderas att bland annat att ta fram rutiner för att konsultera sjukvården iland, varje gång en person ombord fått en elektrisk stöt eller strömgenomgång.

Transportstyrelsen rekommenderas att inom ramen för sin tillsyn uppmärksamma riskerna med felaktigt utförda elarbeten ombord på fartyg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]