Trafikverket ska nu gå vidare med att förbereda Kappelshamn som reservhamn till Visby hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Beredskap

Nu ska Gotland få en reservhamn

Kappelshamn ska bli Gotlands reservhamn för förnödenheter och militära förstärkningar. Nu tar regeringen nästa steg i arbetet för att förbereda hamnen som ska kunna avlasta Visby.

Regeringen går nu vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland efter att Trafikverket i slutet av förra året föreslog Kappelshamn på norra Gotland som öns reservhamn. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda vidare utredningsarbete.

– Gotland behöver en fungerande hamn om något oförutsett händer, och det finns i dagsläget inget tillräckligt bra alternativ om Visby hamn av något skäl inte är tillgänglig. Regeringen bedömer därför att arbetet med att skapa en reservhamn behöver fortsätta och att Kappelshamn är det bästa alternativet att gå vidare med, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i ett pressmeddelande.

Ska göra sjömätningar

Tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket ska Trafikverket bland annat göra geotekniska undersökningar och sjömätningar i farleden och i hamnområdet, samt bedöma vilka fler åtgärder som krävs och beräkna kostnaderna för det fortsatta arbetet.

– Befolkning, företag och samhällsviktiga verksamheter på Gotland är beroende av att det finns tillgång till en fungerande hamn. En reservhamn är av stor betydelse i ett totalförsvarsperpektiv för att säkra robusthet och redundans av en omistligt viktig del av det svenska territoriet, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) i pressmeddelandet. 

Ska kunna ta emot Natostöd

Omvärldsläget och det svenska Natomedlemskapet gör att frågan om en reservhamn på Gotland blivit än mer aktualiserad. Därför ska hamnen i Kappelshamn vid behov också kunna ta emot Natostöd enligt SVT.

– Det säkerhetspolitiska läget och kraven på vår infrastruktur gör att det krävs en reservhamn på Gotland, både av försörjningsskäl, av beredskapsskäl och som en konsekvens av vårt medlemskap i Nato, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till SVT Nyheter.

Slutredovisas i november

Trafikverket ska senast den 25 juni 2024 lämna en redovisning av kostnadsberäkningar för bedömda åtgärder i farled och hamnområde till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Därutöver ska Trafikverket lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 15 november 2024.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]