Fotograf: Unsplash

Kategori: Ekonomi

Krisen i Röda havet kan trycka upp inflationen

Världshandelsorganisationen WTO förutspår ökad global handel efter förra årets nedgång. Samtidigt kan en långvarig kris i Röda havet skapa stora störningar i världsekonomin.
WTO publicerade nyligen sin statistik och analyser för april 2024. Organisationen förutspår att handelsvolymen för varor globalt kommer att öka med 2,6 procent i år och 3,3 procent 2025, när efterfrågan återhämtar sig efter en liten nedgång förra året.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]TO publicerade nyligen sin statistik och analyser för april 2024. Organisationen förutspår att handelsvolymen för varor globalt kommer att öka med 2,6 procent i år och 3,3 procent 2025, när efterfrågan återhämtar sig efter en liten nedgång förra året.

Rapporten betonar att de geopolitiska spänningarna i Röda havet utgör en allt större risk för handeln. Konflikten i Mellanöstern hotar sjötransporterna genom Röda havet och Suezkanalen och stör handelsflödena mellan Europa och Asien. WTO varnar för att en långvarig kris i området kan leda till ett allvarligt slag mot den globala ekonomin och driva upp inflationstrycket.

Ungefär 15 procent av världshandeln uppges passera genom Röda havet, och Suezkanalen i dess norra ände hanterar 12 procent av världshandeln. Flera rederier undviker nu Röda havet till följd av de attacker på fartyg i området som startade i november förra året med attacken på NYK:s fartyg Galaxy Leader. Enligt WTO har det genomsnittliga antalet passager i veckan har minskat med över 45 procent (264 i februari 2024 jämfört med 489 ett år tidigare).

Istället väljer rederierna att låta sina fartyg gå runt Afrika. Antalet passager runt Godahoppsudden har enligt WTO mer än fördubblats (från 1.159 i februari 2023 till 2.387 i februari i år). Denna omdirigering ökar längden på resor mellan Asien och Europa med mer än 55 procent och ger en förlängd restid på i genomsnitt 17 dagar.

Risk för trängsel i hamnarna, försenade varor och inställda leveranser pekas av WTO ut som ytterligare risker. Man påpekar också att de längre resorna kan skapa följdverkningar såsom färre tillgängliga fartyg för returresor och potentiella flaskhalsar i leveranskedjorna.

Skulle krisen i Röda havet bli långvarig kan den tvinga branschen att ompröva sina strategier och prioriteringar, menar WTO. Rederier kan välja att optimera sina tidtabeller genom att minimera tiden till sjöss mellan frekvent använda hamnar, vilket skulle kunna leda till nya rutter och handelsmönster. WTO ser också ett möjligt scenario där transportörer tittar på alternativa sätt att transportera sitt gods.

WTO gör i sin analys jämförelser med när containerfartyget Ever Given blockerade Suezkanalen i mars 2021. Den händelsen varade en vecka och beräknas ha kostat världshandeln mellan 6 och 10 miljarder USD. Den inträffade när fraktpriserna på grund av pandemin var extremt höga, påpekar WTO. Nuvarande situation i Röda havet har pågått under en längre tid men har enligt WTO hittills haft mer begränsad effekt på fraktpriserna, med rater som håller sig väl under dem som sågs vid tiden för Ever Given.

Enligt WTO:s statistik står gods i container för ungefär hälften av fraktvolymerna som normalt passerar Suezkanalen. Dessa transporter minskade med 72 procent från november 2023 till februari 2024.

Torrbulk står för ungefär 10 procent av fraktvolymerna som passerar Suezkanalen. Antalet sådana passager minskade med 43 procent under samma period som ovan.

Tankfartyg står för drygt 23 procent av fraktvolymen som passerar genom Suezkanalen, och organisationen tittar särskilt på detta segment i en del av rapporten. Antalet passager för tankfartyg genom Suezkanalen uppges ha minskat med 49 procent från november förra året till februari i år.

Här finns hela WTO:s rapport

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]