Helsingborgs hamns containerterminal och energihamn (röd markering) är numera civilt skyddsobjekt.

Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Helsingborgs hamn blir skyddsobjekt

Länstyrelsen har utsett Helsingborgs hamn till ett civilt skyddsobjekt. Därmed förbättras hamnens skydd mot bland annat sabotage och terrorism.
Det var i höstas som Helsingborgs hamn i syfte att höja säkerheten ansökte om att göra containerterminalen och energihamnen till skyddsobjekt, vilket Länsstyrelsen har tillstyrkt och nu beslutat. Som civilt skyddsobjekt har hamnen ett förbättrat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism, rån och spioneri från och med den 11 april 2024, uppger Helsingborgs hamn i ett pressmeddelande.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]att göra containerterminalen och energihamnen till skyddsobjekt, vilket Länsstyrelsen har tillstyrkt och nu beslutat. Som civilt skyddsobjekt har hamnen ett förbättrat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism, rån och spioneri från och med den 11 april 2024, uppger Helsingborgs hamn i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att obehöriga inte har tillträde, ett så kallat tillträdesförbud. Förbundet omfattar även obemannade farkoster som exempelvis överflygning med drönare. I hamnens fall kommer det också att innebära ett förbud mot dykning, bad och fiske.

I och med beslutet införs en rad åtgärder i Helsingborgs hamn: förstärkt fysiskt skydd, utbildning och skyltning. För den som har behörigt ärende i hamnen kommer det inte att innebära någon större skillnad, eftersom tillträde till området redan är kontrollerat, reglerat och behovsstyrt sedan många år enligt ISPS-regelverket.

Helsingborgs hamn är en strategiskt viktig transportnod och en samhällsviktig verksamhet. I ett pressmeddelande skriver hamnbolaget att hamnen har en avgörande betydelse för industri, näringsliv och konsumenter. Hamnens verksamhet och funktion är också av stor betydelse för Sveriges säkerhet och försvar. Att stärka hamnsäkerheten ytterligare är enligt hamnbolaget en naturlig del av arbetet med civilt försvar.

Eftersom hamnen är en gränsöverskridande punkt för transporterat gods är det här som smuggling kan ske, påpekar hamnbolaget i pressmeddelandet. Gods som transporteras via världens hamnar är till största delen legalt gods, men transporterna kan också innehålla illegalt gods som narkotika.

Tullverket uppskattar att 100–150 ton narkotika smugglas in i Sverige varje år och Skåne uppges vara den största porten in till Skandinavien. Helsingborgs hamn har av Tullverket återkommande pekats ut som en stor inkörsport och under 2023 gjordes rekordstora beslag av kokain i hamnen. Samverkan med brottsförebyggande myndigheter är enligt hamnbolaget av stor betydelse.

Joakim Sandberg, miljö- och säkerhetschef i Helsingborgs hamn. Foto: Helsingborgs hamn

– Det är viktigt för oss att hjälpa myndigheter men också att minimera risker för egen personal och verksamhet. Inte minst i insiderproblematik och ökande hot. Att vår containerterminal nu ingår i ett skyddsobjekt innebär både större samverkansmöjlighet och kontroll, säger Joakim Sandberg, miljö- och säkerhetschef i Helsingborgs hamn i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]