Olycka

  • Grundstötning. Bogserbåten Pampus som gick på grund i Västerbotten i förra veckan ligger fortsatt kvar på platsen med kraftig slagsida. Kustbevakningen har avslutat sitt miljöräddningsuppdrag, men samtidigt pågår en utredning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik.

  • Olycka. En dykare i 50-årsåldern avled i samband med undervattensarbete på ett fartyg på Rivöfjorden i Göteborg. Nu pågår en utredning av olyckan.

  • Incident. Finnlines ropaxfärja Finnpartner kolliderade med kajen vid ankomst till Malmö i söndags. Händelsen ska nu utredas internt, skriver rederiet i ett uttalande.

  • Grundstötning. En besättningsman skadades lindrigt och drygt två kubik dieselolja läckte ut när expeditionsfartyget Virgo gick på grund i ett känsligt område på Svalbard. Statens Haverikommission har utrett händelsen. 

  • Gasläckan. Både Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och SLU:s fartyg Svea är engagerade i att undersöka miljöeffekterna av metangasläckan från Nord stream-ledningarna i Östersjön.

  • Larm. Klockan 12.40 på måndagen kom larm om brand på Stena Scandica utanför Gotska Sandön, med 300 passagerare ombord. Branden ska vara på bildäck och under kontroll.

  • Fartygsbranden. Under söndagen lämnade det branddrabbade bulkfartyget Almirante Storni Göteborgs hamn för Lysekil där nu resten av den oskadade lasten kommer att lossas. Samtidigt tackar nu det tyska rederiet alla inblandade för hjälpen med branden.

  • Brand. Det 177 meter långa bulkfartyget Almirante Storni började brinna utanför Göteborg under lördagseftermiddagen med 17 personer ombord. Under tisdagen fortsatte bogserbåtar och Kustbevakningens största fartyg att pumpa stora mängder vatten över branden.

  • Olycka. Ett 130 meter långt lastfartyg från Nederländerna fick maskinproblem på torsdagsmorgonen och gick på grund vid Sandö i Ångermanälven. Kustbevakningen är på plats och arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.

  • Dödsolycka. I slutet av mars omkom en matros i besättningen på ett bulkfartyg med Cypernflagg utanför Södertälje. Dödsorsaken var troligen syrebrist i ett slutet utrymme, rapporterar tidningen Sjömannen.