Anläggningen på Djurön invigs.

Fotograf: Jacob Johansson

Kategori: Hamn/Logistik

Lantmännen investerar i spannmålsanläggningar

Lantmännen investerar cirka 100 miljoner i hamnanläggningen på Djurön utanför Norrköping. Med ny båtlastare på plats kan spannmålsexporten återupptas. Även i Uddevalla byggs en ny spannmålsanläggning.
Investeringen i anläggningen på Djurön är en satsning för en förbättrad och framtidssäkrad svensk spannmålsinfrastruktur, enligt ett pressmeddelande från Lantmännen. Anläggningen är dimensionerad för att möta behovet hos lantbrukarna i regionen både idag och framtiden och kommer att kunna lasta fartyg med upp till 60.000 ton – vilket är den största storleken på fartyg som kan tas emot vid Lantmännens anläggningar.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]eddelande från Lantmännen. Anläggningen är dimensionerad för att möta behovet hos lantbrukarna i regionen både idag och framtiden och kommer att kunna lasta fartyg med upp till 60.000 ton – vilket är den största storleken på fartyg som kan tas emot vid Lantmännens anläggningar.
Ny båtlastare och hytt. Foto: Jacob Johansson

Investeringen på cirka 100 miljoner kronor handlar huvudsakligen om uppförandet av en båtlastare och hytt intill anläggningens silofastigheter. Anläggningen på Djurön är enligt Lantmännen inte bara viktig för det omedelbara närområdet utan även för verksamheter i närliggande regioner och en bit norr om Mälardalen.

Spannmålsanläggningen på Djurön består av 20 silos med tre torkar. Lagringskapaciteten är på 250.000 ton spannmål.

– Att våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, ska få avsättning för den spannmål de levererar är en del av vårt huvuduppdrag och det är därför mycket glädjande att få inviga den nya båtlastaren och ta upp exportflödena vid anläggningen igen. Det skapar goda möjligheter för svenska lantbrukare och för Lantmännen att kunna lasta fartyg av den här storleken, säger Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk hos Lantmännen i pressmeddelandet.

I februari togs ett första spadtag i Uddevalla där en ny spannmålsanläggning ska uppföras. Investeringen om en halv miljard kronor blir enligt Lantmännen en av grundpelarna i Sveriges spannmålsinfrastruktur genom utökade exportmöjligheter och högre mottagningskapacitet. Arbetet påbörjas under våren och anläggningen beräknas kunna tas i drift lagom till skörden 2026. Den består av 21 silos med två torkar för en beräknad omsättning om uppåt 100.000 ton spannmål per år.

Även i Västerås, Köping och Hargshamn planeras satsningar på spannmålsanläggningar. Sammantaget handlar det om investeringar på över en miljard kronor.

– Fortsatta satsningar på en väl fungerande infrastruktur för spannmål är viktiga för att öka tillväxten och lönsamheten i svenskt lantbruk. Anläggningens omfattande lagringskapacitet och exportmöjligheter bidrar också till Sveriges livsmedelsberedskap. Vid nationella kriser eller internationella störningar kan exportflöden vändas inåt och på så sätt bidra till den svenska beredskapen, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef för Lantmännen i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]