”Folk stod längs väggarna. Ett sånt intresse har inte funnits tidigare år.”

Så har ännu ett år nått sitt slut. När vi sammanfattar sjöfartsåret 2023 är det med både förhoppning och misströstan. Sjöbefälsföreningen inledde året med att fylla 175 år. Det är en aktningsvärd ålder och dessutom är vi Sveriges äldsta, nu aktiva, fackförening.

Avtalsförhandlingarna med Sarf och Almega landade till slut i ett lönepåslag på 4,1 procent för 2023 och 3,3 procent för 2024. Men jämfört med inflationen, som under början av året var över nio procent, så har arbetstagarna ändå fått en reallönesänkning. Under året har Riksbanken bekämpat inflationen med räntehöjningar, vilket gjort att många svenskar haft ett tufft privatekonomiskt år. Samtidigt har även omvärldssituationen lämnat mycket att önska. Istället för att kriget mellan Ryssland och Ukraina avslutades, vilket nog alla hade hoppats på men få hade trott, så startade ett nytt krig, mellan Israel och Hamas.

Ska vi se någon ljuspunkt i allt detta mörker så är det väl att svenska politiker har fått upp ögonen för försvarsfrågorna och Sveriges försörjningsberedskap. Och med detta kom även en medvetenhet om vikten av svensk sjöfart. När vi, tillsammans med Seko sjöfolk och Svensk sjöfart i samarbetet Blå Tillväxt, anordnade ett seminarium i Almedalen med rubriken ”Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?” var tältet fullsatt. Folk stod längs väggarna. Ett sånt intresse har inte funnits tidigare år. Dessutom kom regeringen med ett utspel dagen efter. En utredning om tonnage- och stämpelskatten skulle tillsättas och den skulle inte dras i långbänk. Nej, redan vid årsskiftet skulle den leverera sina slutsatser, vilket innebar att två av Blå Tillväxts tre hjärtefrågor nu var på rull.

Så kom hösten och Donsö Shipping Meet gick av stapeln ute på Donsö. Infrastrukturminister Andreas Carlson kom dit personligen och höll ett invigningstal om vikten av svensk sjöfart. Han tog också med sig nyheten att regeringen ska se över möjligheten att införa ett bareboat-register, något som vi ännu inte vet konsekvenserna av fullt ut.

Så började löven falla och Sjöbefälsföreningen blev inbjudna till finansdepartementet för att delge vårt perspektiv på utredningen om tonnage- och stämpelskatten. Under hösten avslutade vi Blå Tillväxt-året med ett frukostseminarium i riksdagen tillsammans med ITF-inspektören Håkan André, som möter den värsta typen av sjöfart när han gör inspektioner på bekvämlighetsflaggade fartyg, och Lars Höglund, vd för Furetank, som kunde visa upp ljusa och fräscha svenskflaggade fartyg med god arbetsmiljö för de anställda.

Nu är vi bara dagar ifrån jul och nyår. Så om jag kunde få ha en önskan för det nya året så är det att hela Sverige skulle förstå varför det är så viktigt med ­svenskflaggade fartyg och börja agera därefter. Förutom trygga villkor och god arbetsmiljö för befäl och manskap ombord så ger det även den lilla sidoeffekten att Sverige på så sätt har en bättre möjlighet att försörja sig själv. Det är väl inte för mycket begärt?
God jul och gott nytt år!

Denna krönika publiceras också i nr 12, 2023 av Sjöfartstidningen, som ges ut den 22 december.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]