Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Vinst på svag marknad för Concordia

Concordia Maritime gör ett svagare resultat 2016 än året innan. Marknaden uppges försvagad av bland annat höga lagernivåer av råolja och råoljeprodukter.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nivåer av råolja och råoljeprodukter.

Vid den här tiden på året är det dags för landets börsnoterade företag att presentera sina årsrapporter – så även för likaledes börsnoterade tankrederiet Concordia Maritime.

Enligt den färska årsrapporten gör det göteborgsbaserade och Stena-kontrollerade rederiet en vinst före skatt för helåret 2016 på 56,9 miljoner kronor, vilket ska jämföras med att motsvarande belopp 2015 uppgick till 174,4 miljoner.

– Året inleddes bra med generellt starkt första och andra kvartal men under tredje kvartalet började marknaderna för tanktransporter försvagas på grund av höga lagernivåer av både råolja och oljeprodukter samt omfattande fartygsleveranser, skriver vd:n Kim Ullman i årsrapporten.

Minskade fraktrater

När det gäller specifikt fjärde kvartalet – som i sedvanlig ordning även den redovisas i årsrapporten – blev vinsten före skatt också lägre än för motsvarande period 2015 och landade på 33,5 miljoner kronor (49,8).

– Under slutet av fjärde kvartalet vände marknaderna säsongsmässigt uppåt, men inte tillräckligt mycket för att kompensera för den svaga sommaren och hösten. Detta resulterade i att de genomsnittliga fraktraterna blev avsevärt lägre jämfört med föregående år, kommenterar Kim Ullman.

Mindre helårsintäkter

Vidare uppgick de totala intäkterna för helåret till 1.038 miljoner kronor vilket även det är något lägre än 2015 års totala intäkter som slutade på 1.087 miljoner kronor – medan intäkterna för Q4 uppgick till 278,5 miljoner kronor (274,2).

När det gäller måttet EBITDA (det vill säga rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) uppgick det för helåret 2016 till 319,9 miljoner kronor (423,8) och för kvartal fyra till 108,4 miljoner kronor (117,3).

”Positiv kassaeffekt”

Under det fjärde kvartalet ingick rederieret två så kallade ”sale and lease back”-avtal för IMOIIMAX-tankern Stena Image respektive Suezmax-tankern Stena Supreme. Enligt vd Kim Ullman var detta lyckade transaktioner:

– Transaktionerna medför en betydande positiv kassaeffekt och bättre soliditet samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta vår affärside att sysselsätta fartygen i sina respektive pooler under flera år framöver, skriver Kim Ullman och avslutar med att blicka framåt:

– De höga lagernivåerna kommer med största sannolikhet ha en fortsatt dämpande effekt på den generella marknadsutvecklingen även under 2017. Samtidigt har nu fartygsbeställningarna minskat kraftigt, vilket på sikt kommer att bidra till en bättre balans i marknaden. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]