Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Vinst för Concordia Maritime trots svag marknad

Concordia Maritime redovisar ett resultat efter skatt för 2016 på 69,5 miljoner kronor för 2016.

Tankrederiet lyckas gå med vinst trots en svag marknad och en utgift på 9,25 miljoner US-dollar för Primorsks grundstötning i Hudsonfloden 2012, en tvist som pågått sedan 2013 och som slutade i förlikning.

Relativt starkt

I årsredovisningen tillskrivs det relativt starka resultatet en väl fungerande befraktningsstrategi, en fortsatt hög andel nischtrader samt fartygsförsäljningar och andra engångsintäkter.

Netoomsättningen för 2016 uppgick till 1.038,2 miljoner kronor, att jämföra med 1.086,6 miljoner kronor året innan. EBITDA gick ned till 319,9 miljoner kronor från 2015, då det låg på 423,8 miljoner kronor.

Optimism

– Ser vi sedan till efterfrågan på transporter är vår grundsyn fortsatt optimistisk. På lång sikt förväntar vi oss att ett lågt oljepris i kombination med de pågående förändringarna inom den globala raffinaderiinfrastrukturen kommer att fortsätta bidra till en underliggande stabil efterfrågan på transporter av såväl olja som förädlade oljeprodukter och kemikalier. På basis av detta är vår nuvarande bedömning att vi under 2018 kommer att se en stegvis starkare marknad, skriver vd Kim Ullman i redovisningen.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen per aktie är 0,5 kronor.