Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Oväntat starkt kvartal för Concordia

Concordia Maritime gör ett för säsongen mycket starkt tredjekvartal. Enligt vd Kim Ullman har marknaden överträffat förväntningarna.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rknaden överträffat förväntningarna.

Trots en viss väntad säsongsmässig avmattning har tankmarknaden varit ovanligt stark under årets tredje kvartal, vilket Concordia Maritime uppenbarligen gynnats av. Tack vare ”bra positioner på en marknad som överträffade förväntningarna” redovisar man därför en vinst före skatt för perioden juli-september på 52,4 miljoner kronor (–23,1 miljoner under motsvarande period 2014) medan vinsten före skatt för perioden januari-september uppgår till 124,5 miljoner kronor (29,2 miljoner).

Positiva siffror

Vinsten efter skatt uppgick under det tredje kvartalet uppgick till 52,4 miljoner kronor (–27 miljoner), medan vinsten efter skatt för perioden januari-september uppgick till 124,5 miljoner kronor (–25,3 miljoner). 

När det gäller de totala intäkterna uppgick dessa under årets tredje kvartal till 209,7 miljoner kronor (104,0 miljoner), och för perioden januari-september till 592,4 miljoner kronor (405,4 miljoner). 

Det gör att resultatet efter skatt per aktie för det aktuella kvartalet landar på 1,10 kronor (–0,57 kronor).     

Uppåt med intjäningen

Enligt vd Kim Ullman har man under det tredje kvartalet fortsatt arbetet med att disponera flottan utifrån den fastlagda strategin, där man bland annat förnyade kontraktet med ”ett av världens största olje- och gasföretag” för fartygen Stena Paris, Stena Provence och Stena Polaris.

Av det göteborgsbaserade tankrederiets flotta på 13 fartyg (12 ägda och två inhyrda till 50 procent) utgörs ryggraden av de tio P-MAX-fartygen. Åtta av dessa sysselsattas under perioden på spotmarknaden genom avtal med Stena Bulk och Stena Weco. De resterande två har sysselsatts genom tidsbefraktningskontrakt med Stena Bulk.

Enligt kvartalsrapporten låg den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, under det tredje kvartalet på 20.600 dollar per dag (13.300). Sett till årets första nio månader uppgick den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, till 19.900 dollar per dag (13.200).

Väl positionerade

Vidare kan nämnas att strax efter kvartalets utgång tog leverans av Stena Important, det andra av två beställda IMOIIMAX-fartyg, och att företagets långsiktiga ambition är att fortsätta expandera flottan. Enligt vd Kim Ullman är dock det viktigaste att kan man fortsätta göra goda affärer, där förmågan till timing vid handel med fartyg är helt avgörande:

– För vår del innebär detta att flottans storlek kan variera över tid. Uppstår rätt tillfälle står vi redo att agera, oavsett om det gäller köp eller försäljning, uppger Kim Ullman i kvartalsrapporten och avslutar med att förklara att företagets grundsyn på marknaden därför är oförändrad:

– Vi förväntar oss således en stark avslutning på 2015 och en stark början på 2016. Utifrån en väl fungerande operation och en balanserad kontraktsportfölj anser vi oss vara väl positionerade att dra nytta av marknadsläget.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]