Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Svag vinst för Concordia

Concordia Maritime gör en vinst för helåret 2014 på 16,5 miljoner kronor före skatt. Enligt bokslutet påverkas dock resultatet positivt av att man sålt andelar i ett joint venture-bolag.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ett joint venture-bolag.

Vid den här tiden på året brukar årsrapporterna dugga tätt. Senast i raden att leverera bokslut för 2014 är börsnoterade Concordia Maritime, vars totala intäkter för fjolåret uppgick till 531,2 miljoner kronor (467,8 MSEK) medan rörelseresultatet landade på 56,3 miljoner kronor (0,4 MSEK).

Stark avslutning

Enligt Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, stärktes både råolje- som produkttankmarknaden under 2014 jämfört med föregående år. Han poängterar dock att skillnaderna mellan de olika kvartalen var stora.

– Andra och tredje kvartalet blev avsevärt svagare på produkttankmarknaden än vi förväntat oss, medan avslutningen på året blev betydligt starkare, säger Kim Ullman i en kommentar till bokslutet för 2014.

Fokus på nischtrader

Enligt bokslutskommunikén präglades 2014 i hög grad av arbetet med att positionera och disponera rederiets flotta i linje med företagets nya sysselsättningsstrategi, där det övergripande målet varit – och är – att optimera fartygens utnyttjandegrad. En bärande del i arbete uppges ha varit att styra sysselsättningen mot trader och lastsystem där P-MAX-fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt.

– Arbetet har delvis varit framgångsrikt och resulterat i att hälften av våra fartyg inom lättare produkter under året gått på olika nischtrader. Under året gick exempelvis Stena Paris på en av Totals nischtrader från Sydost­asien till Polynesien där hennes extremt grunda djupgående kom väl till användning, kommenterar Kim Ullman.

Ökad vinst

Vinsten före skatt uppgick för helåret 2014 till 16,5 miljoner kronor (–39 MSEK), medan resultatet efter skatt hamnade på 8,6 miljoner kronor (–28,8 SEK).

Noterbart är dock alltså att resultatet för fjolåret påverkas ­positivt av försäljningen av andelar i ett joint venture-bolag, motsvarande de till hälften ägda panamax­fartygen Stena Poseidon och Palva som man ägt tillsammans med finska oljebolaget Neste Oil.

Spotmarknaden dominerar

Ryggraden i rederiets flotta består av tio P-MAX-fartyg, vilka kompletteras med en suezmax-tanker och ett 50-procentigt charteravtal med ett av Stena Bulks suezmax-fartyg. Av de 11,5 fartyg som ingår Concordia Maritimes flotta var 10,5 sysselsatta på spotmarknaden i slutet av bokslutsperioden.

– Efter rapportperiodens utgång har vi tagit en ytter­ligare position motsvarande 50 procent charter av ett Suezmax-­fartyg. Den ökade exponeringen i råoljesegmentet speglar vår fortsatta tro på segmentet, som har inlett 2015 starkt, säger Kim Ullman, som uppger att det finns flera faktorer som talar för en fortsatt positiv utveckling.

Skifte på raffinaderiområdet

– Till de främsta hör de ­förändringar som nu pågår inom raffinaderiområdet, med ett pågående skifte från framför allt Europa till Mellanöstern och Asien – med ökade transportdistanser som följd.

För Concordia Maritimes del kommer fokus under 2015 att ligga på ”fortsatt positionering och disponering av flottan utifrån givna marknadsförutsättningar”, och man kommer under året också att ta leverans av två nya IMO2MAX-fartyg.

Avslutningsvis uppges att styrelsen – trots vinsten på 16,5 miljoner kronor och övriga positiva siffror – föreslår att det ej ska utgå någon utdelning till kommande årsstämma. 

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Häftig bild från Oxdjupet!

 • Anonymous

  Bilder kan Stena !
  Lägga vinsterna i familjära Stena Bulk AB kan man också.
  ”Gamblingen” låter man Concordia göra.
  Smart filosofi sedan start.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]