Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Svag marknad påverkar Concordias resultat

En fortsatt svag tankmarknad gör att Concordia Maritime visar röda siffror för första kvartalet 2018.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] första kvartalet 2018.

OPEC-ländernas låga produktion och stora lager gör att det fortsatt är svårt att öka intäkterna inom tankmarknaden. Därför minskade Concordia Maritimes intäkter med 33 miljoner kronor första kvartalet 2018, jämfört med första kvartalet 2017 – intäkterna slutade på 199,6 miljoner kronor.

Trots minskade intäkter blev resultatet före skatt dock bättre det senaste kvartalet jämfört med samma period förra året – -38,7 miljoner kronor första kvartalet 2018 jämfört med -41,2 miljoner kronor 2017. EBITDA uppgick till 7 miljoner första kvartalet 2018, jämfört med 29,3 miljoner kronor 2017.

Anpassar sig till svag marknad

”Vi fortsatte under kvartalet arbetet med att anpassa och positionera flottan, dels utifrån den svaga marknaden, men också inför den uppgång vi tror kommer komma under 2018”, skriver Concordia Maritimes vd Kim Ullman i en kommentar till rapporten.

Under kvartalet har rederiet chartrat in ytterligare två MR-fartyg tillsammans med Stena Bulk. Dessutom förlängde de kontrakten på de sedan tidigare inhyrda MR-fartygen.

”Genom inkontrakteringen av sammantaget sex fartyg har vi ökat intjäningsförmågan påtagligt”, skriver Kim Ullman.

Minskad miljöpåverkan

Under kvartalet har rederiet forstatt försöka minska sin miljöpåverkan. Totalt har man lyckats reducera bunkerförbrukningen med 0,2 ton per dygn på hela flottan.

”Detta medförde i sin tur att utsläppen av koldioxid minskade med drygt 349 ton, svaveloxidutsläppen med 4,5 ton och kväveoxider med 9 ton (rullande 12 månader).”

Återhämtning efter sommaren

Enligt Concordia Maritime kommer marknaden fortsatt vara svag några månader till. Först i mitten av 2018 väntar de sig en gradvis förstärkning av marknaden.

”Vi förväntar oss att återgången till normal produktionstakt inom Opec och andra oljeproducerande länder, i kombination med en generellt ökad efterfrågan på olja och en återgång till mer normala lagernivåer, kommer att bidra till ett ökat transport­behov. Leveranserna av nya fartyg har mattats av, samtidigt som skrotningen av äldre fartyg har tagit fart. Under det första kvartalet 2018 skrotades 66 fartyg, vilket är två tredjedelar av vad som skrotades under hela 2017. Sammantaget gör detta att vi fortsatt förväntar oss en ökad efterfrågan på tanktransporter och en successivt mer balanserad och starkare tankmarknad under andra halvåret 2018”, skriver Kim Ullman.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]