Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

Mer service hos Wärtsilä

Wärtsilä rapporterar att en svag marinmarknad kompenseras av god orderingång inom affärsområdet Services.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ffärsområdet Services.

Wärtsilä noterade en ökade underhållsaktivitet i slutet av förra året som fortsatte även under det första kvartalet 2015. Detta återspeglas i både orderingång och omsättning.

Förbättrad lönsamhet

Under det första kvartalet 2015 ökade affärsområdet Services sin omsättning med 11 procent, vilket kompenserade för de lägre leveransvolymerna inom affärsområdena Ship Power och Power Plants.

– Tack vare detta steg koncernens omsättning ungefär till samma nivå som för motsvarande period året innan, och lönsamheten förbättrades något till 10,1 procent. Vi håller fast vid vår prognos för 2015 och ser vissa möjligheter till omsättningstillväxt och en förbättrad lönsamhet trots osäkerhetsfaktorerna på marknaden, kommenterar koncernchef Björn Rosengren.

Långsam utveckling

Vidare säger Björn Rosengren att utvecklingen på marinmarknaden som väntat varit långsam i början av 2015.

– Eftersom det låga oljepriset har lett till att offshorekunder väntar med investeringar, och de övriga fartygsbeställningarna är få, har affärsområdet Ship Power fått färre order.

Av Wärtsilä-koncernens omsättning svarar affärsområdet Services för 49,1 procent, Ship Power för 32,5 procent och Power Plants för 18,4 procent.

Wärtsiläs första kvartal 2015 (miljoner euro):

Omsättning: 988 (-1%)

Rörelseresultat: 100 (+2%)

Resultat före skatter: 82 (-8%)

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]