Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

Ship Power stärker Wärtsilä-resultat

Wärtsilä uppvisar en kraftig ökning på sin orderingång inom affärsområdet Ship Power under 2013.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t Ship Power under 2013.

Under 2013 minskade hela Wärtsilä-koncernens omsättning med en procent till EUR 4.872 miljoner, medan affärsområdet Ship Power ökade sin omsättning med två procent till EUR 1.325 miljoner. Orsaken till att koncernens omsättning blev något sämre än väntat uppges vara ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen med ett rörelseresultat före engångsposter på EUR 520 miljoner eller 11,2 procent av omsättningen. Koncernens resultat före skatter ökade med en procent till EUR 507 miljoner jämfört med året innan.

Stark Ship Power

Utvecklingen på den marina marknaden förbättrades avsevärt under 2013, framgår det ur koncernens bokslutskommuniké. Orderaktiviteten var god i alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet, vilket drog ned den totala orderingången på koncernnivå med en procent.

Ship Powers orderingång ökade med 14 procent till EUR 1.662 miljoner under 2013. Orderingången var störst inom offshoresegmentet (42 procent), följt av lastfartyg (34 procent), passagerarfartyg (åtta procent), specialfartyg (sju procent), örlogsfartyg (sex procent) samt övriga order (tre procent).

Ljusare marknad

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var vid årets slut 52 procent, lågvarviga motorer 10 procent och hjälpmotorer fyra procent.

Koncernens totala orderstock i slutet av 2013 uppgick till EUR 4.426 miljoner, varav Ship Power svarade för EUR 2.289 miljoner.

Koncernen bedömer sina marknadsutsikter för 2014 som ”fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden”. Omsättningen förväntas öka något under 2014, medan lönsamheten förväntas hålla samma nivå som 2013.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]