Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Minskad orderingång för Wärtsilä

Marknaden kännetecknas av minskad orderingång samtidigt som omsättning och lönsamhet uppges utvecklas planenligt för Wärtsilä.

Orderingången för Wärtsilä Oyj Abp minskade med 17 procent till 1,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2015. Omsättningen ökade med 9 procent till 1,2 miljarder miljoner euro. EBITA uppgick till 170 miljoner euro (149 miljoner euro tredje kvartalet 2014) och rörelseresultatet före engångsposter till 160 miljoner euro (142 miljoner euro).

Prognos med ökning

För helåret 2015 förväntar sig Wärtsilä att omsättningen ökar med mellan 5 och 10 procent, medan rörelseverksamhetens lönsamhet kommer att vara cirka 12 till 12,5 procent. Prognosen beaktar förvärvet av L-3 Marine Systems International, som väntas bidra med 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet.

Nöjd koncernchef

Avgående koncernchefen Björn Rosengren säger i ett pressmeddelande att marknaden på marinsidan fortfarande innebär en utmaning för Marine Solutions.

– De låga kontraktsvolymerna för fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året.

Björn Rosengren efterträds av Jaakko Eskola som koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med den 1 november 2015.

”Utmanande utsikter”

Enligt Wärtsilä är de övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin fortfarande utmanande med en överkapacitet som fortsätter att påverka efterfrågan. Koncernen konstaterar också att det låga oljepriset påverkar investeringar i offshoreprospektering, vilket leder till en svag orderingång för offshoreborrenheter och -stödfartyg.

Däremot förväntas orderingången för gastankfartyg förbli på en normaliserad nivå. Likaså är utsikterna för kryssningsfartyg fortsatt positiva tack vare den förväntade tillväxten i Asien. Framtidsutsikterna för färjor stärks av tecken på en ekonomisk återhämtning i USA och Europa.

Positivt på servicemarknaden

Mer positiva förefaller de allmänna utsikterna för servicemarknaden, där vissa regioner och segment enligt Wärtsilä har tillväxtmöjligheter. Beståndet av installerade medelvarvsmotorer och propulsionsutrustning har ökat, vilket kompenserar för en avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med oljebaserade bränslen väntas öka, eftersom det låga oljepriset har sänkt driftskostnaderna.

På både marin- och kraftverksmarknaden uppges kunderna fortsättningsvis vara intresserade av långfristiga serviceavtal.