Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi

Services går bra i Wärtsilä

Wärtsilä noterar en väntad nedgång i resultatet för 2016 bland annat på grund av långsam tillväxt inom handelssjöfarten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] inom handelssjöfarten.

Wärtsiläs omsättning under 2016 minskade med 5 procent till 4.801 miljoner euro, främst på grund av färre kraftverksleveranser än året innan. Marine Solutions omsättning minskade med 3 procent till 1.667 miljoner euro. Affärsområdet Services omsättning var stabil och uppgick till 2.190 miljoner euro tack vare ökade intäkter från serviceprojekt.

Av omsättningen stod Energy Solutions för 20 procent, Marine Solutions för 35 procent och Services för 46 procent.

I linje med förväntningar

Det jämförbara rörelseresultatet uppgick till 583 miljoner euro, jämfört med 612 miljoner 2015. Jämförelsestörande poster uppgick till 51 miljoner euro, av vilka 48 miljoner hänförde sig till omstruktureringsprogram och 3 miljoner till förvärv och andra kostnader.

Vinsten före skatter var 479 miljoner euro (553 miljoner euro 2015). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 357 miljoner euro (451).

Resultatet för 2016 uppges vara i linje med förväntningarna. Detta berodde i hög grad på fjärde kvartalets lyckade leveranser, ökade intäkter inom Services-verksamheten och förbättrad projektmix.

Motvind

Inom utrustningsverksamheterna hade Wärtsilä motvind på grund av den långsamma tillväxten inom handelssjöfart, låga olje- och gaspriser samt de finansiella begränsningarna för många marinkunder.

Den totala orderstocken i slutet av räkenskapsperioden uppgick till 4.696 miljoner euro (4.882 miljoner). Energy Solutions orderstock ökade med 23 procent till 1.680 miljoner euro (1.366). Marine Solutions orderstock minskade med 21 procent till 2.017 miljoner euro (2.558). Services orderstock ökade med 4 procent till 999 miljoner euro (958).

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]