Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

Stark utveckling för Wärtsiläs Ship Power

En god orderingång från offshoresektorn på en i övrigt svag marknad var av stor betydelse för Wärtsiläs resultat 2012.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�rtsiläs resultat 2012.

Under 2012 ökade Wärtsiläs orderingång med nio procent till EUR 4.940 miljoner, till stor del tack vare den starka utvecklingen inom affärsområdet Ship Power. Det är i synnerhet offshoresektorn som är aktiv. Orderingången för Ship Power ökade med 45 procent till EUR 1.453 miljoner. Wärtsilä tog hem många viktiga offshoreorder och beställningar på flerbränslemotorer. Wärtsiläs marknadsandel för medelvarviga huvudmotorer uppgick till 47 procent och lågvarviga motorer till 18 procent.

– Trots den svaga totalmarknaden presterade Wärtsilä Ship Power starkt. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien varifrån vi fick flera viktiga order. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer, skriver koncernchef Björn Rosengren i sin inledning i årsredovisningen.

Vidare fick Wärtsilä strategiskt viktiga order på reningssystem för minskning av SOx-utsläpp och dessutom de första beställningarna på system för hantering av ballastvatten.

Integrering av Hamworthy

En av årets största händelser var köpet av Hamworthy för EUR 456 miljoner. Affären slutfördes i början av 2012. Det ger Wärtsilä viktiga tillväxtsynergier inom offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar. Hamworthy har indelats i affärsenheterna Pump- och gaslösningar samt Miljölösningar. Integrationen av bolaget affärsområdet Ship Power framskrider planenligt. Wärtsilä har som mål att fördubbla omsättningen för pump- och gaslösningar samt miljölösningar under de följande fem åren.

– Under året gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar, och Hamworthy har presterat bra under integrationen i affärsområdet Ship Power, skriver Rosengren vidare.

I övrigt konstaterar Wärtsilä i sin årsredovisning att fjolåret präglades av de tuffa förhållandena i den globala ekonomin. Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsilä sin omsättning för hela året med 12 procent till EUR 4.725 miljoner, medan lönsamheten landade på 10,9 procent, vilket var i linje med målen. Koncernen redovisar ett resultat före skatt på EUR 452 miljoner.

Stabila utsikter

Trots den fortsatta osäkerheten i ekonomin bedömer koncernledningen att utsikterna för 2013 är stabila.

– Vi förväntar oss att den totala marknaden för kraftförsörjning med gas och flytande bränslen kommer att likna läget under 2012 och att tillväxtmarknaderna kommer att vara aktivast. Våra utsikter för den totala skeppsbyggnadsmarknaden är försiktiga, men vi väntar oss fortsatt aktivitet inom offshore och specialfartyg. Servicemarknadens utsikter är stabila, och den goda utvecklingen i det installerade kraftverksbeståndet kompenserar för de svagare utsikterna för marinservice. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet, informerar Rosengren.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]