Jaakko Eskola, President & CEO of W‰rtsil‰ Corporation since Nov. 2015

Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

Wärtsilä: ”Solid utveckling”

Trots ett utmanande läge på marknaden beskriver Wärtsiläs koncernledning företagets utveckling som solid.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ts utveckling som solid.

Under fjärde kvartalet 2015 minskade Wärtsiläs orderingång med 8 procent till 1,403 miljoner euro. Däremot ökade omsättningen med 3 procent till 1,59 miljoner euro.

För helåret 2015 minskade orderingången med 3 procent till 4,932 miljoner euro och omsättningen ökade med 5 procent till 5,029 miljoner euro.

Koncernen redovisar ett rörelseresultatet före engångsposter (EBIT) på 612 miljoner euro, eller 12,2 procent av omsättningen (569 miljoner euro respektive 11,9 procent år 2014). Resultatet före skatter uppgick till 553 miljoner euro (494 miljoner euro).

Nådde målen

Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt uppges vara de främsta orsakerna till att Wärtsilä nådde målen för 2015. 

– Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad försäljning och ett förbättrat erbjudande om mervärde samt på våra kunders ökande efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under 2016. Ett annat viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt av tajmningen av kraftverksleveranserna, skriver koncernchef Jaakko Eskola i bokslutskommunikén.

Positivt för Services

I synnerhet affärsområdet Services utvecklades positivt under 2015. Orderingången ökade med 14 procent och omsättningen med 13 procent.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden minskade med 8 procent, men Wärtsilä uppger att det ändå var ett hyfsat resultat med tanke på den allmänna nedgången i fartygsbeställningar och på den allt svagare offshoremarknaden.

Gastankfartygssegmentet stod för 38 procent av orderingången under rapportperioden, andra lastfartyg för 18 procent, passagerarfartyg för 15 procent, specialfartyg för 10 procent, offshore för 8 procent och marina fartyg för 4 procent. Resterande övriga order uppgick till 6 procent. Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59 procent och hjälpmotorer 12 procent vid årets slut. 

Intresset för miljölösningar fortsatte att öka under 2015. En viktig order i anslutning till detta var ett kontrakt på att efterinstallera Wärtsiläs Aquarius-system för hantering av ballastvatten på elva containerfartyg som ägs av Bernhard Schulte GmbH & Co. KG.

Inga större förändringar

Under 2016 förväntar sig koncernledningen inga större förändringar i marknadsläget. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg.

Orderingången för gastankfartyg räknar Wärtsilä med att förbli normal tack vare den fortsatta efterfrågan på LPG i Asien. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva till följd av den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA samt det ökande intresset för kryssningar i Asien. Den ökande miljömedvetenheten och regelverken uppges bidra till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

Ökad omsättning

I sin prognos för 2016 uppger Wärtsilä att omsättningen ökar med 0 till 5 procent medan rörelseverksamhetens lönsamhet förväntas vara mellan 12,5 och 13 procent. 

– Trots våra försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de operativa marginalerna under 2016, meddelar Jaakko Eskola.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]