Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Miljö

Wärtsilä ska uppnå koldioxidneutralitet till 2030

Till år 2030 ska Wärtsiläs verksamhet vara koldioxidneutral. Bolaget ska dessutom ha en produktportfölj som är förberedd för fossilfria bränslen. De klimatmålen har teknikkoncernen nyligen satt upp.

I ett åtagande kallat för ”Set for 30” har Wärtsilä satt sina klimatmål för år 2030:

* att bli koldioxidneutral i sin egen verksamhet, och

* att tillhandahålla en produktportfölj som är förberedd för fossilfria bränslen.

Håkan Agnevall, vd och koncernchef för Wärtsilä, säger i ett pressmeddelande att Wärtsiläs klimatmål visar bolagets engagemang för hållbara samhällen.

– Vårt mål är att stödja våra kunder på deras resa att minska koldioxidutsläppen och därigenom forma en hållbar framtid för marin- och energisektorerna. Våra produkter, lösningar och tjänster kommer att uppfylla stränga miljökrav, och bränsleflexibiliteten hos våra motorer som driver dessa sektorer är nyckeln för att möjliggöra omvandlingen. Parallellt måste vi också göra vår del som organisation och minimera vårt eget miljöavtryck, säger han.

Energibesparingar

Wärtsiläs åtgärder för att minska koldioxidutsläppen innefattar energibesparingar, inköp av grön el, byte av bränsle, användning av effektivare teknik samt användning av kompensation för utsläpp som är svåra att minska, uppger bolaget.

– Att sätta upp ett koldioxidneutralitetsmål är en nödvändig milstolpe för alla företag. Vi som organisation är redo för den här utmaningen och förstår att dessa mål är den första fasen på vår utsläppsresa, säger Kari Hietanen, Executive Vice President, Corporate Relations och Legal Affairs på Wärtsilä, i pressmeddelandet.

Det andra klimatmålet handlar om Wärtsiläs egen produktportfölj. Energi- och marinsektorerna är fortfarande beroende av användningen av fossila bränslen, skriver Wärtsilä, men uppger att den nuvarande portföljen gör det möjligt för kunderna att byta till koldioxidneutrala bränslen som biobränslen eller syntetisk metan. 

”Gradvis övergång”

”Övergången från fossila bränslen till koldioxidneutrala eller koldioxidfria bränslen kommer att ske gradvis. Wärtsilä möjliggör denna övergång genom att tillhandahålla teknologier som gör det möjligt för kunderna att använda mer hållbara bränslen när dessa blir tillgängliga”, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

– Wärtsilä har investerat mycket i FoU och har gjort en långsiktig insats i produktutveckling med fokus på bränsleflexibilitet, energieffektivitet och utsläppsminskning. Det här är ett naturligt steg i vårt mål att forma koldioxidutsläppen av marin och energi, säger Håkan Agnevall.