Björn Garberg

  • Från sjö till väg. Pia Berglund, tidigare vd för föreningen Svensk Sjöfart och sedan 2019 nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket, lämnar sitt nuvarande uppdrag för att arbeta med framtidens vägtransporter.

  • Regeringsuppdrag. Björn Garberg, nationell strategisk planerare på Trafikverket, tar den 1 oktober över uppdraget som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart när Pia Berglund slår in på en ny karriärsväg.

  • Rapport. Enligt ny utredning finns det potential för att flytta över gods från väg och järnväg till köl, men då krävs styrmedel och strukturella åtgärder – liksom en nationell samordnare.