Fotograf: Rikard Engström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | Regelverk

PNF möjliggör utveckling och innovation

Lighthouse och Closer arrangerade i dag, torsdag, ett seminarium i Stockholm om regionala och lokala vattenvägar. Ett tecken på att intresset för inlands- och kustsjöfart är stort i Sverige just nu är att seminariet var fullbokat.

På seminariet diskuterades vilken roll vi vill att lokala och regionala sjötransporter i Sverige ska ha i framtiden.

Joachim Glassell, vd på Sjöfartsforum inledde med att tala om inlandssjöfartens potential och barriärer i ett internationellt perspektiv.

– Vi pratar om inre vattenvägar och politiker sjunger gärna inre vattenvägars lov, men samtidigt när det kommer till kritan är man inte beredd att investera på grund av att man tycker att det är för lite gods. Näringen tycker generellt att man talar med dubbla tungor från politiskt håll.

Samordning krävs

Björn Garberg på Sjöfartsverket talade om potentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige.

– Kust- och närsjöfartens och hamnarnas roll behöver tydliggöras i godstransportsystemet. Vi behöver en handlingsplan där man tydligt anger vad som ska göras och när. Vi behöver en funktion som samordnar arbetet och aktörernas ageranden.

Han anser att det finns en stor potential att realisera i sjöfarten.

– Men det krävs ett samlat agerande från branschen och myndigheterna. Alla måste bidra för att realisera sjöfartens potential.

Funktionsbaserade regler

Johan Isaksson på Transportstyrelsen berättade bland annat om projektet nationella föreskrifter (PNF) som är ett ett regelverk och tillsynssystem för yrkessjöfart och i vissa fall fritidssjöfart som väntas kunna träda i kraft i maj 2017.

– Funktionsbaserade regler berättar vad som ska göras och inte hur. Det möjliggör anpassade lösningar och utveckling av ny teknik, säger han, och fortsätter:

– De ska ge möjlighet för innovation och teknikutveckling. Kan man presentera en bra analys och visa att man uppfyller funktionskraven kan man förmodligen köra verksamheten. Vi tror att man kommer att öppna upp för en ny typ av fartyg och förhoppningsvis även för funktionsbaserade bemannings- och behörighetsbeslut.

Först i världen

– Vi är i princip först i världen med att sjösätta ett sådant här projekt så det kommer att krävas mycket arbete. Vi vill inte sänka kravnivån och säkerhetsnivån, men vi vill inte höja den heller. Vi vill öppna upp för nya lösningar, sammanfattar Johan Isaksson.