Fotograf: Arkivbild: Lars Andersson

Kategori: Politik

Utökat uppdrag för sjöfartssamordnaren

Regeringen utökar uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart. Det innebär bland annat att analysera hur så kallade gröna sjöfartskorridorer kan införas i Sverige.

– Vi levererar vad vi åtog oss under COP26. För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset fraktas på järnväg och till sjöss. Mer inrikes sjöfart och närsjöfart kan också minska trängseln på vägarna. Vi måste bättre använda sjöfartens potential och därför utökar vi nu den nationella samordnarens uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande som kommentar till det utökade uppdraget.

Regeringsbeslutet att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart innebär bland annat att analysera hur den så kallade Clydebankdeklarationen kan genomföras i Sverige, samt att föra dialog med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för mer likvärdiga miljö- och klimatstyrningsincitament i hamn- och farledsavgifterna.

Gröna sjöfartskorridorer

Clydebankdeklarationen lanserades under klimattoppmötet i Glasgow och innebär att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer, det vill säga en sträcka mellan två hamnar som, åtminstone delvis, trafikeras av utsläppsfria sjötransporter.

I pressmeddelandet skriver regeringen att för att utreda förutsättningarna för gröna korridorer och hur dessa kan utformas samt verka för att sådana korridorer etableras ska den nationella samordnaren föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare samt andra berörda aktörer.  

Utökningen av uppdraget innebär också att se över hamn- och farledsavgifterna. Samordnaren ska föra dialog med organisationen Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för att miljö- och klimatstyrningsincitamenten i hamn- och farledsavgifterna ska bli mer likvärdiga, samt kartlägga miljö- och klimatincitamenten i avgiftssystemen vid de utländska hamnar som mest trafikeras av fartyg till och från svenska hamnar. 

”Viktiga tillägg”

I oktober tog Björn Garberg över samordningsuppdraget efter Pia Berglund. Han säger till Sjöfartstidningen att tilläggen i uppdraget är viktiga.

– Framför allt signalerar regeringen att man har uppmärksammat det som kanske inte var så tydligt i grunduppdraget, att vi måste jobba med sjöfartens omställning, och man har också ringat in några områden som man vill börja jobba med.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 oktober 2022.

En längre intervju med Björn Garberg kommer i nummer 2 av Sjöfartstidningen.