Björn Garberg, projektledare för regeringsuppdraget ”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige”.

Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Passagerarsjöfart | Politik

Hallå där, Björn Garberg!

Hallå där, Björn Garberg – lotsområdeschef i Göteborg och projektledare för det uppdrag som Sjöfartsverket fått av regeringen där man ska analysera hur den svenska kust- och inlandssjöfarten kan öka. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]dssjöfarten kan öka. 

Hur går det med arbetet? 

– Det går bra. Vi har i stora drag gjort det vi tänkt göra nu innan sommaren, nämligen starta upp faktainsamlingen och komma igång med de fem olika delprojekten som uppdraget består av. Så arbetet går enligt planerna. 

Många av seminarierna under Almedalsveckan berör det här med att flytta över gods från väg till sjö, så detta måste väl vara ett uppdrag som många har åsikter om? 

– Ja, och det är ett fantastiskt roligt uppdrag på det sättet. Vi är väldigt påpassade och har redan fått många spännande inspel från näringen, som verkligen visat ett starkt engagemang för vad vi sysslar med.   

Berätta, vilka är de fem olika delprojekten? 

– Den första heter ”Avgifter och kostnader”, där vi då tittar på både offentliga och privata kostnader och avgifter kopplade till de olika trafikslagen. Sen har vi ett delprojekt som heter ”Regelverk och administrativa hinder”, där vi tittar på de regler som gäller för sjöfarten och om det är så att sjöfarten är förfördelad – om det till exempel är svårare att boka en sjötransport än en biltransport. 

Och mer? 

– Nummer tre kallar vi ”Fysiska förutsättningar”, där vi studerar vilka hamnar och lastplatser som är tillgängliga för sjöfarten och hur de är kopplade till framförallt järnvägen. I det fjärde delprojektet som heter ”Logistik och godsflöden” analyserar vi hur godset rör sig i landet och får på det sättet en helhetsbild, och i det femte delprojektet ”Persontransporter” tittar vi på var i landet som sjötransporter skulle kunna vara alternativ till landtransporter när det gäller kollektivtrafik.

Är ni många inblandade i uppdraget? 

– Ja, i varje delprojekt ingår i genomsnitt 3-5 medarbetare och till varje delprojekt har vi arbetsgrupper med representanter från myndigheter och näringen. Målet med uppdraget, som vi ju för övrigt gör ihop med Trafikverket, är att få in näringen i ett så tidigt skede som möjligt, istället för att de som i vanliga fall ska komma in i referensgrupper längre fram. 

Kan du nämna några exempel på representanter från näringen? 

– Ja, i delprojektet ”Regelverk och administrativa hinder” har vi en arbetsgrupp med folk från Thor Shipping & Transport, Team Lines och Oxelösunds Hamn, i delprojektet ”Logistik och godsflöden” har vi en arbetsgrupp där Mälarhamnar, Svensk Sjöfart och olika transportköpare ingår, och i delprojektet ”Persontransporter” har vi en arbetsgrupp där Styrsöbolaget och Strömma Turism & Sjöfart är representerade. Det är väldigt bra att få inspel från näringen på det här sättet, även om det förstås är viktigt för oss att ha i åtanke att det finns starka särintressen i detta också.  

Och nu är ni i skedet där ni mest samlar in fakta? 

– Ja, precis. Vi använder oss av fallstudier och tar in så mycket underlag som möjligt. I september kommer vi att ha workshops där näringen kommer att bjudas in, för att se till så att vi inte har missat något viktigt. När själva analysarbetet sedan börjar i höst är det försent att komma in med nya fakta. 

Kan du redan nu berätta om några konkreta förslag ni jobbar med?

– Nej, det är för tidigt. Vi diskuterar inte konkreta förslag i detta skede, utan väntar med det till hösten. Och det är först när uppdraget är slutfört och överlämnat till regeringen som vi kommer att berätta vad vi kommit fram till. 

Ni ska vara färdiga redan den 31 december, så ni har inte så mycket tid på er? 

– Nej, det stämmer. Men det är absolut inte en för kort tid, förutsatt att allt går som planerat förstås. Och fördelen med den korta tiden är ju att det inte blir någon långbänk av arbetet. 

Idag onsdag ska ni hålla ett seminarium på Almedalsveckan i Visby, vad hoppas ni på det? 

– Framförallt på många starka åsikter och inspel! Vi hoppas på en stor och aktiv publik som vågar vräka ur sig om vad man tycker och tänker, så att vi får med oss idéer och förslag från seminariet till vårt fortsatt arbete.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]