Fotograf: Tvabutzku1234

Kategori: Ekonomi | Regelverk

Svavelreglerna ska utredas igen

Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys i uppdrag att göra en uppdaterad bedömning av de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av svaveldirektivet. Bedömningen ska ske i nära dialog med Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]h Transportstyrelsen.  

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet anges att uppdraget bland annat omfattar att analysera konsekvenser i termer av nya transportmönster för sjöfart och för andra trafikslag till följd av förändrade energipriser. Anpassningar inom angränsande sektorer bör också diskuteras.

Anledningen till beslutet är att regeringen ser ett behov av att erhålla en aktuell kostnadsbild av konsekvenserna av det kommande regelverket. Den tidigare konsekvensanalys som gjordes av Sjöfartsverket 2009 visade bland annat att det finns risk för en viss överflyttning av godstransporter från sjöfart till väg och järnväg.

Denna tidigare konsekvensanalys utfördes med de uppgifter och beräkningssystem som då var tillgängliga, vilket bland annat medförde att beräkningen av fartygens gångtider i Östersjöns svavelkontrollområde blev mycket grova. Jämfört med situationen 2009 har förutsättningarna nu ändrats på flera viktiga punkter. Kunskapen har ökat varför de tidigare analyserna kan vara inaktuella och indikationer finns på att kostnadsnivån kan förväntas vara något lägre än vad tidigare sagts.

Den nya utredningen av konsekvenserna av EU:s svaveldirektiv var en av de punkter som ingick i regeringens handlingsplan för svensk sjöfartsnäring som presenterades i januari. 

Resultatet av analysen ska delredovisas senast den 1 juni och slutredovisas senast den 31 oktober 2013.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]