Regeringen vill se alternativ till Visby hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Nu ska reservhamn på Gotland utredas

Av beredskapsskäl ger regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en reservhamn på Gotland. I dagsläget uppges det inte finnas något fullgott alternativ till Visby hamn.
I uppdraget från regeringen ingår bland annat att analysera vilken lokalisering för reservhamnskapacitet som skulle ge bäst förutsättningar för interregional kollektivtrafik med färja samt utreda vilken nyttosjöfart i övrigt som bör få tillträde till en eventuell reservhamnskapacitet om Visby hamn inte är tillgänglig.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]analysera vilken lokalisering för reservhamnskapacitet som skulle ge bäst förutsättningar för interregional kollektivtrafik med färja samt utreda vilken nyttosjöfart i övrigt som bör få tillträde till en eventuell reservhamnskapacitet om Visby hamn inte är tillgänglig.

– De som bor och verkar på Gotland är beroende av att hamnen i Visby är tillgänglig året runt och det finns i nuläget inget bra alternativ om den inte kan användas. Det är en begränsning som är otillfredsställande, inte minst av beredskapsskäl och för att samhällsviktiga verksamheter kopplade till Gotland ska kunna upprätthållas, säger infrastrukturminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande från regeringen.

Enligt regeringen har en reservhamn på Gotland blivit en viktig fråga på grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget.  

– Gotland är en omistlig del av svenskt territorium. Gotlands befolkning, företag och samhällsviktiga verksamheter är beroende av redundanta förbindelser med fastlandet året runt. Dagens hamnlösning svarar inte mot de behov vi ser i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. En reservhamn är av stor betydelse, inte bara för gotländska och nationella behov utan även i en internationell kontext när Sverige erhåller Natomedlemskap, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket samråda med Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt inhämta synpunkter från andra intressenter inom sjöfarten.

Trafikverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2023.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]