Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Haveri | Miljö

Tjörnutsläppet ska utredas

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvärdera arbetet i samband med det stora oljeutsläppet på Tjörn i september 2011.

Målet med utvärderingen är att få en samlad bild över hur de inblandade parterna hanterade situationen och vad man kan göra bättre. 

Många inblandade

Det var den 10 september 2011 som det maltesiskflaggade fartyget Golden Trader kolliderade med fiskefartyget Vidar utanför Jyllands kust. Ett stort hål revs upp i bunkertanken på Golden Trader och en stor mängd bunkerolja pumpades ut – olja som så småningom spolades upp på Tjörns stränder. 

Oljeutsläppet som drabbade Tjörn visade sig vara det största som någonsin drabbat Västkusten, och såväl det inledande räddningsarbetet som det efterföljande saneringsarbetet engagerade många aktörer. Bland annat var Kustbevakningen, Tjörns kommun, HaV, MSB, länsstyrelsen, Försvarsmakten, hemvärnet och andra frivilligorganisationer inblandade i arbetet. 

– När vi på HaV och MSB i efterhand granskat Tjörnolyckan har vi själva tyckt att det funnits förbättringsområden. Vi har också fått kritik från andra aktörer, säger Jessica Hjerpe Olausson, utredare på HaV, i ett pressmeddelande. 

Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras till hösten.  

Förhandlingar pågår

Samtidigt pågår fortfarande förhandlingarna mellan den svenska staten och det grekiska rederiet Goldenport Management som äger det fartyg som läckte ut all olja. 

För den akuta räddningsinsats som genomfördes direkt efter olyckan och pågick i en månad vill Kustbevakningen ha SEK 31,3 miljoner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SEK 20,7 och Försvarsmakten SEK 2,8 miljoner. 

Ett första kravbrev skickades i december 2012 och enligt Nina Andersson, handläggare på Kustbevakningen, så har rederiet och dess försäkringsbolag West of England därefter begärt in ytterligare verifikationer från de berörda svenska myndigheterna. 

– Det handlar om fakturor för till exempel sanering av våra fartyg eller för inköp som vi har gjort. Det är helt normalt och det följer den vanliga gången i ett sådant här ärende. Det är mycket papper att gå igenom och jag är inte det minsta orolig över att det här ska lösas i rimlig tid, säger Nina Andersson till Sjöfartstidningen. 

Kraven ligger kvar

Nina Andersson poängterar att kraven från de svenska myndigheterna ligger fast, och att det återstår att se om rederiet kommer med ett motbud. 

– Förmodligen kommer vi att träffas så småningom och det är mycket möjligt att de då inte tycker att vissa krav är rimliga. Det viktigaste är dock att förhandlingarna löper på. Jag är fortfarande övertygad om att alla inblandade parter vill få en snabb lösning på ärendet. Förhoppningsvis kan vi kanske få ett avslut under det första halvåret 2013, säger Nina Andersson, handläggare på Kustbevakningen.