Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank | Skeppsbyggnad

Sjunde IMOIIMAXen levererad

Stena Imagination har levererats från varvet i Kina – det sjunde av tretton i samma serie som håller på att byggas.

MR-tankern Stena Imagination levererades från det kinesiska varvet Guangzshou Shipbuilding International, GSI, i slutet av förra veckan. Fartyget är det sjunde IMOIIMAX-fartyget som levereras från varvet och som opereras av Stena Weco.

Stena Imagination är, likt de tidigare levererade fartygen, på 50.000 dwt och är 183 meter lång och 32 bred. Det senaste fartyget ägas till lika delar av Stena bulk och indonesiska Golden Agri Resources.

De tidigare leverade fartygen är Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial, Stena Important, Stena Imperative och Stenaweco Impulse. Resterande sex fartyg kommer levereras var tredje månad med avslut under 2018.