Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Ännu ett IMOIIMAX-fartyg levererat

Stena Immortal är det åttonde av totalt tretton IMOIIMAX-fartyg som beställts av Stena Bulk. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tällts av Stena Bulk. 

Stena Immortal levererades i går från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i sydöstra Kina. MR-tankern ägs till lika delar av Stena Bulk och indonesiska Golden Agri Resources (GAR).

Opereras av Stena Weco

Fartyget är det åttonde av totalt tretton IMOIIMAX-fartyg, som beställts av Stena Bulk. Fartyget kommer att opereras av Stena Weco och ingå i bolagets globala logistiska system som i dag omfattar cirka 60 fartyg. 

Var tredje månad

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och har en dödvikt på 50.000 ton. Leverans av de resterande fem fartygen kommer att äga rum var tredje månad med avslut under år 2018.

Flera ägare

Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är tre helägda av Stena Bulk, sex ägs tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två ägs av systerbolaget Concordia Maritime och två av Stena Weco.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]