Fotograf: Terntank

Kategori: Tank

Preem hyr in ett av Terntanks nybyggen

Ett av av de fyra LNG-drivna nybyggen som Terntank har i order kommer att sysselsättas av Preem.

Preem har avtalat med Terntank om att hyra in ett av de fyra LNG-drivna, 15.000 dwt produkttankfartyg som Terntank har beställt från Kina. Det nybygge som kommer att gå i trafik för Preem levereras under första halvåret 2017. Rederiet har tidigare meddelat att två av fartygen ska gå i trafik för finska NEOT.

Miljösmart

– Utvecklingen mot ett hållbart samhälle är en av våra absolut viktigaste frågor. Vi har ett stort ansvar för att utveckla hela vår verksamhet så hållbart som möjligt, från råvara, produktion och transporter fram till det att produkterna används. Att vi i framtiden kan transportera våra raffinaderi- produkter på ett mer miljösmart sätt är ett steg i helt rätt riktning, säger Petter Holland, vd för Preem AB.

Nordeuropa

Nybygget kommer att sysselsättas med skeppningar av petroleumprodukter från Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil till kunder i nordvästra Europa.

– Det vi prioriterar högst är sjösäkerhet, arbetsmiljö ombord och miljö. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa områden. Genom att kombinera senaste varvsteknologin med vår långa erfarenhet inom tankfartygssegmentet innebär det att vi nu kan bygga ett mycket energieffektiv tankfartyg. Ett fartyg som både är anpassad till den nordeuropeiska marknaden och som även uppfyller våra höga krav på att ha så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Jens P Buchhave, vd för Terntank A/S.