Fotograf: Patrik Johäll/Preem

Kategori: Hamn/Logistik | Tank

Preem vill bygga ut i Brofjorden

Oljebolaget Preem har tecknat ett avtal med ett amerikanskt bolag för att undersöka möjligheterna att bygga en ny anläggning i Lysekil för miljöanpassade bränslen.

Preem har raffinaderier i Göteborg och i Lysekil har tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Beowulf Energy LLC om att bygga ut anläggningen i Lysekil.

Avsikten är att de båda bolagen tillsammans under de kommande två till tre åren ska ta fram tekniska och ekonomiska underlag för en framtida investering i en ny anläggning i Brofjorden. Samtidigt inleds arbetet med att ansöka om nödvändiga tillstånd.

Anpassar sig till seca-regler

Syftet är att anläggningen ska bli en så kallad Residue Hydrocracker. Det är en typ av anläggning som kan omvandla tyngre oljor, till exempel tjockolja, till svavelfri bensin och diesel. Enligt Preem är en av drivkrafterna bakom projektet seca-reglerna som trädde i kraft i början av 2014.

– Det är en viktig strategisk satsning helt i linje med Preems strävan att utnyttja råvaran på bästa möjliga sätt och minimera miljöpåverkan. Det skulle också ge oss  en ökad flexibilitet och konkurrenskraft inför framtiden, säger Petter Holland, koncernchef och vd på Preem, i ett pressmeddelande.

”Komplext projekt”

Preem hoppas att de med den nya anläggningen ska kunna omvandla upp emot 90 procent av de cirka 2,5 miljoner kubikmeter tjockolja som idag produceras på raffinaderiet till svavelfri diesel och bensin.

– Detta är ett komplext projekt och en potentiellt mycket stor investering och vi har därför valt att gå vidare tillsammans med Beowulf Energy som har en unik blandning av kompetens och expertis inom energisektorn, samt projektgenomförande och finansiering av denna typ av projekt, säger Peter Holland.

Stora vinster för Lysekil

Beowulf Energy är ett bolag baserat i New York i USA som arbetar med investering, utveckling och förvaltning av energiinfrastrukturprojekt.

– Vi är väldigt glada över att få samarbeta med Preem i ett så spännande projekt. Detta är en viktig, miljömässigt progressiv utveckling som är inriktad mot bränslemarknadens krav och som kommer att ge stora ekonomiska vinster för Lysekil, Sverige och regionen, säger Paul B. Prager, ordförande och vd i Beowulf Energy.

Preem uppger inte hur stor investering det kan handla om men enligt uppgifter till Lysekilsposten kan det handla om upp emot tio miljarder kronor. Enligt samma tidning skulle den nya anläggningen generera cirka 150 nya arbetstillfällen när den är klar och nästan 1.500 jobb under byggperioden.