Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

Berusad på bryggan

En svensk kapten på TT-Lines färja Nils Dacke var berusad i tjänsten. Befälhavaren har nu stängts av från sitt arbete i väntan på arbetsgivarens utredning. 

Händelsen inträffade mellan jul och nyår 2012 ombord på färjan Nils Dacke som går på linjen Trelleborg-Travemünde. Enligt TT-Lines presskontakt Eva Jönsson hade färjan ännu inte hunnit lämna Trelleborgs hamn när de övriga befälen märkte att kaptenen var berusad. Efter samråd med kaptenen tog då överstyrmannen över befälet.     

– Vi ser oerhört allvarligt på den här händelsen. Vår policy är nolltolerans och vi har alltid säkerheten som vår första prioritet. Samtidigt så är vi nöjda över att de övriga befälen upptäckte det här och tog över befälet. Det visar att våra rutiner fungerar.  

Olika uppfattningar 

Meningarna går dock isär om var fartyget befann sig när kaptenens onyktra tillstånd upptäcktes. Medan TT-Line via presskontakten Eva Jönsson själva alltså hävdar att fartyget inte hunnit lämna hamnen i Trelleborg så uppger både Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet och Trelleborgs Allehanda att fartyget befann sig ute till havs. Enligt Aftonbladet ska dessutom det hela ha upptäckts i samband med att kaptenen gett rorgängaren underliga kurser att styra efter, något som då skulle ha gjort de övriga besättningsmedlemmarna på bryggan oroliga. 

Eva Jönsson på TT-Lines presstjänst står dock fast vid att fartyget inte befann sig ute till havs.    

– Enligt den rapportering jag har så hade fartyget inte lämnat hamnen i Trelleborg när kaptenen togs ur tjänst. Det är det enda jag vet, säger Eva Jönsson som samtidigt förklarar att det aldrig var aktuellt att polisanmäla händelsen eller att be polisen komma och göra en utandningskontroll för eventuellt sjöfylleri.  

– Nej, i och med att kaptenen fråntogs befälet redan i hamnen så var det aldrig aktuellt. I övrigt vill jag inte kommentera den utredning som nu pågår, utan vill bara ännu en gång poängtera att vi anser att kaptenens kollegor agerat föredömligt. 

Kan erbjudas rehab

Eva Jönsson vill heller inte kommentera huruvida kaptenen varit inblandad i liknande incidenter tidigare. Han är dock tagen ur tjänst under den tid som händelsen utreds. 

– Om vår utredning visar att det finns en sjukdomsbild med i sammanhanget så har vi som arbetsgivare en skyldighet att erbjuda rehabilitering. Men exakt hur vi kommer att agera det vet jag inte just nu.    

Enligt Eva Jönsson befann sig ett 40-tal passagerare på Nils Dacke, som maximalt tar omkring 300 passagerare. De flesta som reser med Nils Dacke är lastbilschaufförer som har med sig sina lastbilar ombord.