Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Kultur | Passagerarsjöfart

Ett halvsekel på TT-linjen

Färjetrafik ravemünde utvecklades till ett centrum för färjetrafik efter att TT-Linie etablerade trafik 1962.

I början av 1960-talet etablerades nya färjelinjer över hela Norden. Den 26 mars 1962 levererade Hanseatische Werft GmbH i Hamburg bil- och passagerafärjan Nils Holgersson till partrederiet MS Nils Holgersson (TT-Linie) i Lübeck. Huvudredare var J A Reinecke, som också ägde varvet som byggde färjan.

När Nils Holgersson sattes i trafik på linjen Trelleborg–Travemünde den 29 mars 1962 fick leden för första gången trafik året runt.

TT-Linie, eller TT-Line i engelsk språkdräkt (vilket senare kom att bli marknadsnamnet på trafiken), blev genast en stor framgång. Detta innebar starten för Travemündes utveckling till en av de mest betydande färjehamnarna vid Östersjön.

Bilfärjestationer

I sin leveranspresentation av färjan skrev Svensk Sjöfarts Tidning att ”bilfärjestationer” anlagts vid särskild kaj för denna trafik både i Trelleborg och Travemünde.

Förtöjningsplatsen i Travemünde fick namnet Skandinavienkai. För byggnationen svarade staden Lübeck och kostnaden uppgavs till 1,5 miljoner tyska mark. En liknande anläggning uppfördes för 2,5 miljoner kronor vid Hamnbron i Trelleborg med bland annat stationsbyggnad och styckegodsmagasin.

TT-Lines första fartyg var på 3 600 bruttoton och lastade 120 personbilar eller 20 långtradare. Ombord- och ilandkörning skedde genom akter- och sidoportar och för att göra lasthanetringen smidigare utrustades huvuddäck med en vändskiva.

Passagerarkapaciteten uppgick till 900 och hyttplats fanns för sammanlagt 162 passagerare. Färjans maskineri utvecklade 7 200 hk och gav marschfarten 20 knop.

Nils Holgersson gjorde dagtur söderut och nattur norrut: Färjan avgick 9.30 på morgonen från Trelleborg och anlände till Travemünde klockan 16.00. Från Travemünde avgick hon 23.00 med ankomst till Trelleborg följande morgon klockan 6.00.

Omedelbar framgång

Under 1962 transporterade Nils Holgersson 68 500 passagerare och 18 400 bilar. Nils Holgersson visade sig vara en så bra investering att J. A. Reinecke i mars 1963 meddelade att ett systerfartyg beställs från det egna varvet.

Hanseatische Werft försattes emellertid i konkurs och ordern placerades vid Flender Werke i Lübeck istället. Nybygget Peter Pan var ett betydligt större fartyg på 5 300 bruttoton när hon levererades den 13 mars 1965. Hon hade portar både i för och akter för direkt genomkörning.

Utvecklingen på linjen accelererade. En ny Nils Holgersson levererades i juni 1967 och ersatte den bara fem år gamla företrädaren. I slutet av året drog sig rederiets ägare J. A. Reinecke tillbaka från yrkeslivet.

Europas största

När TT-Line satte en ny Peter Pan i trafik 1974, var hon störst i sitt slag i Europa. Det komfortabla fartyget hade inreding av hög standard med barer, restauranger, diskotek, gym, solarium, bastu, simbassäng, nattklubb och konferensutrymmen. Tanken var att fartyget inte bara skulle erbjuda en transport utan även ta hand om ”vägen till målet”.

Nybygget medförde ökande volymer på en sviktande marknad efter den första oljekrisen och 1975 kom systerfartyget Nils Holgersson. Under fyra år gjordes även en årlig specialkryssning under vintern till Kanarieöarna, Madeira, Casablanca, Tanger och Lissabon.

Svenska delägare

År 1980 inledde TT-Line samarbete med Sagalinjen, som ägdes av SJ-ägda Svelast och Rederi AB Svea. Den nya tysk/svenska linjen fick namnet TT-Saga-Line. Svelast blev ett par år senare ensam svensk partner. År 1986 återtogs namnet TT-Line.

En storsatsning på tonnagesidan gjordes under det expansiva 1980-talet med nya kryssningsfärjor. Den första, som övertog det traditionsenliga namnet Peter Pan, var tyskflaggad och introduceras 1986. Det svenskflaggade systerfartyget Nils Holgersson sattes i trafik 1987.

För att betjäna den ökande godstrafiken följde ropax-färjorna Robin Hood och Nils Dacke 1988 respektive 1989.

Linjen Trelleborg–Rostock invigdes som TR-Line i början av 1992 av TT-Lines tyska delägare och före detta östtyska Deutsche Seereederei Rostock (DSR).

Tyskt igen

Svelast sålde sin halva av TT-Line till Rederi AB Gotland 1992. Samarbetsavtalet förlängdes inte i slutet av året och från början av 1993 var TT-Line åter helt i tyska händer. DSR sålde sin andel i TR-Line till TT-Line 1996, varefter även Rostocklinjen marknadsfördes som TT-Line.

Nytt tonnage introducerades även på 1990- och 2000-talet. Dagens TT-Line opererar trafik mellan Trelleborg och Travemünde med fyra färjor samt mellan Trelleborg och Rostock med två färjor. Årligen transporteras ca 650 000 passagerare och 350 000 lastenheter.