Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

TT-Line säger upp 70 ombordanställda

Svenska TT-Line AB säger upp runt 70 ombordanställda sedan rederiet förlorat ett bemanningsavtal för färjan Nils Dacke.

– Jag kan bekräfta att vi har verkställt varslet från i september om att säga upp runt 70 ombordanställda i den svenska verksamheten. Vi tvingas till detta sedan moderbolaget i Tyskland har sagt upp bemanningsavtalet för Nils Dacke, säger Eva Jönsson, pressansvarig på TT-Line AB, till Sjöfartstidningen.

Utöver svenskflaggade Nils Dacke, som man nu har alltså tappat, har TT-Line AB bemanningsavtal för svenskflaggade Peter Pan och Huckleberry Finn. Enligt Eva Jönsson drabbas samtliga fartyg av uppsägningarna.

Skälet till att TT-Line AB tappar bemanningsavtalet för Nils Dacke är bristande lönsamhet på linjen Trelleborg-Travemünde och att moderbolaget helt enkelt vill få ner kostnaderna.

– Trafiken, både på frakt- och passagerarsidan, har gått ner under en längre tid. Vi talar om en period på 5-6 år.

Enligt Eva Jönsson hotas inte de två övriga färjorna av att få sina bemanningsavtal uppsagda. 

Kan gå till Arbetsdomstolen

TT-Line AB har cirka 310 ombordanställda så det är en betydande del av personalstyrkan till sjöss som nu får se sig om efter nya arbeten. Av de som nu är uppsagda återfinns sjöbefäl, matroser och intendenturpersonal. Av dessa är 23 personer anslutna till Sjöbefälsföreningen och 35 till Seko Sjöfolk, resterande går inte på kollektivavtal.

Seko Sjöfolk riktar skarp kritik mot uppsägningarna och på sättet det har genomförts.

– Vi menar att TT-Line inte har skäl för uppsägning enligt LAS. De kan inte precisera vad som händer med fartyget, det kan röra sig om en övergång av verksamhet. De kan inte säga upp människor för ”säkerhets skull”. Bara för att man ändrar trafikmönster eller flagg men fortsätter att trafikera mellan EU-hamnar är inte det skäl nog för uppsägning av personal, säger Jonas Forslind, informationsansvarig vid Seko Sjöfolk, och fortsätter:

– Vi har ogiltigförklarat uppsägningarna eftersom dessa skedde efter att de centrala förhandlingarna avslutades. Vi är kritiska mot hur företaget har hanterat det här. Vi har fått lite information och har först fått veta vad som händer när vi står inför ett faktum.

Seko kan komma att driva fallet till Arbetsdomstolen.

– Det är en fråga för förbundet centralt, vi är bara en avdelning. Men det är en normal gång om man inte kommer överens, säger Jonas Forslind.

Till Polen?

Det är oklart vad som nu händer med Nils Dacke, och vart hon kommer att flaggas och trafikera. Enligt Seko Sjöfolk har man fått information om att fartyget kan komma att trafikera mellan Sverige och Polen.

– Allt vi vet är att Nils Dacke inte kommer att trafikera mellan Trelleborg och Travemünde efter årsskiftet. Det finns tydligen planer på trafik mellan Trelleborg och Świnoujście men det kan lika gärna bli så att hon chartras ut.

– Ryktena går ju men i dagsläget kan jag inte bekräfta någonting. Vi har inte fått någon mer information, svarar Eva Jönsson, TT-Line AB.

Nils Dacke, 6.538 dwt, byggdes 1995 vid Finnsyards Oy.