Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Politik

”Glad för engagemanget”

Efter tonnageskattedebatten i riksdagen kan Pia Berglund, SRF, konstatera att politikerna äntligen inser vikten av en svensk tonnageskatt.

– Jag känner mig glad för det engagemang som flera av riksdagsledamöterna faktiskt visar nu och att de förstår att sjöfarten är viktig för Sverige, säger Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening, till Sjöfartstidningen.

Ledamöterna lyfte blicken

Hon följde hela debatten kring tonnageskatten i riksdagen under tisdagen. Enligt henne förekom det så klart en del partipolitik där de olika blocken försökte ta åt sig äran för initiativet. Men samtidigt såg Pia Berglund att de flesta ändå kunde lyfta blicken över partipolitiken.

– Jag tycker att flera av ledamöterna som debatterade visade att de inser att det är viktigt med en svensk tonnageskatt.

Finansministern avvaktande

Finansminister Magdalena Andersson (S) höll sig under debatten avvaktande till att ge ett rakt svar på om en tonnageskatt kommer att införas eller inte. Något som Pia Berglund kan förstå.

– Jag hade ju helst velat höra henne säga ”det blir en tonnageskatt”. Men jag förstår samtidigt att hon inte kan förekomma en utredning eftersom hon sitter i regeringsställning.

Träffat flera politiker

Pia Berglund och de andra representanterna i det så kallade Blå skatt-initiativet – där även Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen ingår – har de senaste månaderna träffat flera av riksdagens ledamöter. De har då försökt lyfta frågan om sjöfartens roll, inte bara som ett trafikslag, utan också som en näring.

– Och under debatten tyckte jag det märktes att de förstått. Det var flera av politikerna som lyfte vikten av en levande sjöfartsnäring i Sverige.

Inget om finansieringen

Under debatten i riksdagen kom frågan om finansieringen av tonnageskatten aldrig upp. Men enligt utredningen som presenterades i början av februari kommer ett införande av en tonnageskatt kosta cirka 40 miljoner kronor.

– Min känsla, efter att vi träffat ledamöterna, är att den frågan ändå går att lösa. Vårt största orosmoln just nu är tidsramarna. Jag hoppas att alla förstår att det är viktigt med ett snabbt införande av tonnageskatten.

Kommentarer

 • Elisabeth Schröder

  Men det var en väldigt märklig satt rubrik: ” Det blir en tonnageskatt”. Det känns lite väl mkt som en rubrik från en tabloidpress och inte från facklitteratur eftersom det enligt artikeln inte är beslutat att det ska införas en tonnageskatt

  • Adam Bergman

   Hej Elisabeth,
   Jag är beredd att hålla med dig om att den rubriken var något missvisande och jag har ändrat den till en tydligare mellanrubrik och hoppas att det framgår att inget är klart ännu.

Artikeln är stängd för fler kommentarer