Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Flera volymrekord för Viking Line

Rekordmånga fraktenheter transporterades på Viking Lines fartyg under 2019 medan antalet passagerare var något lägre än året innan. 

Viking Line uppger att 2019 bjöd på stabila, men något mindre passagerarvolymer än året innan. Minskningen på passagerarsidan var 1,7 procent jämfört med 2018.

Optimerad biljettprisnivå

Under året har strävan varit att bevaka samt optimera biljettprisnivån, vilket även haft en påverkan på volymutvecklingen, skriver Viking Line i ett pressmeddelande.

– I synnerhet Kapellskärslinjen och Tallinnlinjen visade på en god passagerarutveckling. Beläggningen på linjerna mellan Sverige och Finland var stabil medan passagerarvolymerna på dygnkryssningarna mellan Sverige och Åland minskade, delvis till följd av färre avgångar och ett utökat antal längre specialkryssningar. På en hårt konkurrensutsatt marknad steg det passagerarelaterade bidraget i huvudsak genom en god utveckling av biljettintäkterna. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare, säger Peter Hellgren, vice vd, Viking Line, i ett pressmeddelande.

Rekord på Rosella

Under 2019 reste 6,3 miljoner passagerare med Viking Line, jämfört med 6,4 miljoner året innan. Volymminskningen kan främst hänföras till kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn där Viking Cinderella gjorde fler längre specialkryssningar under sommaren och hade ett färre antal avgångar på grund av dockning.

Däremot satte Rosella på linjen Kapellskär–Mariehamn alla tiders passagerarrekord med 752.000 resenärer. Viking Line skönjer här en god utveckling bland bilresenärer samt svenska kryssningsresenärer.

På linjen Åbo–Åland–Stockholm var passagerarvolymen 1,8 miljoner och något lägre än 2018 medan antalet ökade på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm till 972.000.

Sommarrekord på XPRS

Mellan Helsingfors och Tallinn reste närmare 2 miljoner passagerare, en liten ökning jämfört med året innan.

Även i år utökades kapaciteten under högsäsongen genom att Stockholm–Helsingforslinjens fartyg Mariella och Gabriella gjorde en tur- och returresa till Tallinn under sina hamnuppehåll i Helsingfors. Med fartygen reste dessutom 6.471 passagerare från Stockholm via Åland och Helsingfors till Tallinn.

Ett rekordstort antal passagerare, över 600.000 reste med Viking XPRS, Viking Lines ordinarie fartyg på linjen Helsingfors–Tallinn, under sommaren.

Ökning på bildäck

Antalet fraktenheter ökade med 4,2 procent under 2019 och innebar alla tiders rekord för Viking Line. Antalet personbilar var näst bäst någonsin, och ökade med 1,3 procent jämfört med 2018.

Viking Line volymer 2019 (2018)
Passagerare 6.300.480 (6.411.537)
– Stockholm–Åland–Åbo: 1.801.692 (1.858.880)
– Stockholm–Mariehamn–Helsingfors 971.968 (969.307)
– Kapellskär–Mariehamn 752.336 (732.965)
– Stockholm–Mariehamn 804.143 (894.520)
– Helsingfors–Tallinn: 1.955.318 (1.947.952)
Personbilar 714.006 (704.799)
Fraktenheter 133.940 (128.549