Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Färjetrafik

Nära fem miljoner reste med Viking Line

Totalt reste närmare 5 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg under 2022. Det är en ökning på 114 procent mot föregående år, men över en miljon lägre jämfört med 2019. 

År 2022 fortsatte liksom föregående år att vara exceptionellt i världen, så också för Viking Line. Året inleddes med fortsatt tuffa effekter av pandemin. Från slutet av februari bidrog det ryska anfallskriget i Ukraina till skyhöga bränslepriser och osäkerhet på marknaden, men samtidigt återuppstod en stor efterfrågan på att resa eftersom restriktionerna lättades.

Satte in nybygge

I mars satte Viking Line in sitt nybygge Viking Glory i trafik mellan Stockholm, Mariehamn/Långnäs och Åbo, ett fartyg som enligt rederiet blivit en succé. Efter mindre än ett år i trafik har närmare en miljon passagerare rest med fartyget.

– Vi gläds över Viking Glorys succéartade trafikstart. Hon har satt sin prägel på sjöfarten såväl internationellt som inom vårt eget trafikområde på Östersjön. Fartyget har tagits väl emot på marknaden och har även presterat väl och väsentligt bidragit till bolagets resultat. Hennes miljonte passagerare nås under januari 2023, säger rederiets vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Volymerna närmar sig nivåerna före pandemin

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2022 var 4.945.564, vilket motsvarar en ökning på 114 procent jämfört med föregående år då siffran var 2.315.137 passagerare. Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2019 var 6.300.480.

Antalet fraktenheter var 117.777 och antalet personbilar 630.651, vilket dock är lägre än 2019 då antalet fraktenheter var 133.940 och antalet personbilar 714.006.

Störst ökning på Åbolinjen

Fördelat per linje så var den största ökningen förra året på rederiets trafik mellan Stockholm-Åland-Åbo med fartygen Viking Grace och Viking Glory med 1.955.988 passagerare, vilket är en ökning med 116,3 procent mot 2021 då antalet låg på 904.321 passagerare.

På linjen Stockholm–Åland–Helsingfors hade rederiet 515.445 passagerare under 2022, en linje som enbart trafikerades med ett fartyg, Gabriella. Under sommaren gjorde fartyget även ett antal specialkryssningar från Helsingfors.

Cinderella ökar

Viking Cinderella, som går i kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn, hade 517.354 passagerare (256.344 under år 2021) och gjorde därtill specialkryssningar till ett flertal svenska destinationer under året.

Antalet passagerare mellan Mariehamn och Kapellskär på Rosella var 464.375, vilket är en ökning mot 2021 då antalet var 348.209. 

Mellan Helsingfors och Tallinn hade Viking XPRS 1.266.642 passagerare. Under 2021 låg siffran där på 586.354 passagerare.

Sålt två fartyg

Under året har Viking Line sålt två fartyg.

– Vi avslutar ett exceptionellt händelserikt år. Beslut togs om att flagga om Viking XPRS till finsk flagg, Amorella såldes i oktober och i december avtalades om en försäljning av Rosella, därtill inledde nya Viking Glory sin trafik i mars, säger Jan Hanses i pressmeddelandet och fortsätter:

– Det nya verksamhetsåret 2023 blir både krävande och engagerande. Vi följer med stor uppmärksamhet konjunkturernas utveckling och anpassar oss till att möta de utmaningar – i synnerhet gällande de nya miljönormer vi ställs inför. Samtidigt ser vi optimistiskt på framtiden, säger Jan Hanses.