Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Hyfsad sommar för Tallink och Viking Line

Tallink växer så det knakar på Finska viken medan Viking Line skördar framgång på Åbolinjen.

Med Tallinks färjor reste närmare tre miljoner passagerare under de tre sommarmånaderna 2013, vilket är knappt en procent färre än under sommaren 2012. Både under juni och augusti noteras en ökning av passagerarvolymerna. Under sommarmånaderna transporterades dessutom 399.000 passagerarfordon – en procent fler än i fjol – medan antalet lastenheter ökade med över nio procent till drygt 74.000.

– Den största passagerarökningen har vi haft på linjen Helsingfors–Tallinn, medan Finland–Sverigetrafiken har minskat, säger Marika Nöjd, kommunikationschef på Tallink Silja Oy, till Sjöfartstidningen.

Stark på Finska viken

Antalet passagerare på linjen Helsingfors–Tallinn ökade med fyra procent till närmare 1,5 miljoner. På linjerna mellan Sverige och Estland noterades en nedgång på tre procent till drygt 302.000 passagerare, medan Stockholm–Riga ökade med drygt fyra procent till drygt 266.000 passagerare. På de två linjerna mellan Sverige och Finland var nedgången sammanlagt åtta procent och antalet passagerare ca 925.000.

Antalet passagerarfordon minskade något på linjerna mellan Sverige och Finland respektive Sverige och Estland, medan de övriga noterade en ökning. Antalet lastenheter ökade på alla linjer, speciellt kraftigt mellan Sverige och Estland med 17 procent. 

Viking Lines sammanlagda fraktvolymer ökade med sju procent under sommaren.

Passagerarmagneten Viking Grace 

Viking Line räknade in drygt 2,1 miljoner passagerare på sina fartyg, vilket innebär en ökning med 3,7 procent. Viking Lines populäraste rutt är Stockholm–Åland–Åbo, där antalet passagerare uppgick till 690.000. Detta är en ökning på 19,4 procent, som Viking Line i första hand tillskriver Viking Grace. Däremot gick antalet passagerare ned med 0,5 procent på linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors, bland annat på grund av en dockning av Gabriella i början av juni.

Även Viking Line har klarat sig bra på leden Helsingfors–Tallinn. Antalet passagerare uppgick till 599.000 under sommaren, vilket innebär en tillväxt med 0,5 procent.

Åland minskar

Viking Lines trafik mellan Mariehamn och Sverige uppvisar en minskning i antalet passagerare. Kryssningslinjen Stockholm–Mariehamn hade 8,7 procent färre passagerare än sommaren innan och landade på 243.000, villket delvis berodde på att Viking Cinderella lånades ut till Åbolinjen i början av juni för att ersätta Amorella, som i sin tur ersatte Gabriella i trafiken på Helsingfors. Färre turer på kortrutten Mariehamn–Kapellskär reducerade antalet passagerare med närmare fem procent till 288.000.

Däremot var Viking Lines längre kryssningar med Viking Cinderella från Stockholm till Riga och Visby populära. Sammanlagt reste närmare 6.000 passagerare på dessa fyra kryssningar.

– Vi ser nu över hur vi kan vidareutveckla konceptet, säger Peter Hellgren, vd för Viking Line Skandinavien.