Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Färjerederier nöjda med sommaren

Viking Line, Tallink och Eckerökoncernen uppvisar goda passagerarsiffror för sommaren 2015, trots en kall juni månad.

Totalt hade Viking Line 2,3 miljoner passagerare under de tre sommarmånaderna, vilket innebär en minskning med 0,5 procent jämfört med sommaren 2014. Rederiet uppger att det kalla vädret i juni innebar en svag inledning av sommaren, men att volymutvecklingen blev stark i juli och augusti.

I juli satte Viking Line nytt rekord vad gäller antal passagerare på en månad. På de olika linjerna transporterades sammanlagt 945.343 passagerare, vilket var 20.519 fler jämfört med föregående rekordsiffror från 2014.

Ökning Sverige–Finland

Antalet passagerare mellan Finland och Sverige ökade under sommarmånaderna med 1,6 procent jämfört med sommaren 2014 och uppgick till drygt en miljon. Det var speciellt Åbolinjen som stod för denna ökning. Där ökade antalet passagerare med över 2 procent till 688.000.

I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn hade Viking Cinderella 278.000 passagerare eller drygt 10 procent fler än motsvarande period i fjol. Däremot hade Rosella på linjen Kapellskär–Mariehamn närmare 3 procent färre pasagerare, 299.000.

Antalet resenärer på linjen Helsingfors–Tallinn minskade med 5 procent till 734.000 under juni till augusti 2015, jämfört med motsvarande period i fjol. Förklaringen är att Viking Line hade Viking Line 46 fler turer på linje sommaren 2014 än denna sommar. Även denna sommar gjorde Mariella och Gabriella en tur- och returresa mellan Helsingfors och Tallinn på dagen under sitt hamnuppehåll i den ordinarie trafiken mellan Stockholm och Helsingfors via Mariehamn.

Nöjd vd

– Vi är nöjda med sommarens passagerarsiffror. Insättningen av extraturerna till Tallinn var lyckosam. Trafiken löpte bra och fjolårets passagerarsiffror gav mersmak. Resenärerna har helt tydligt hittat detta alternativ mellan Helsingfors och Tallinn och känt sig bekväma ombord på våra fartyg. På denna rutt kunde man skönja en mycket hård prispress i sommar, vilket gagnade kunderna som erhållit en hög kvalitet till förmånliga priser. Även passagerarsiffrorna mellan Finland och Sverige var glädjande stora, kommenterar Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses.

Ökning även för Eckerö

Även passagerarverksamheten inom Rederiaktiebolaget Eckerö har haft en bra sommar. Koncernens totala passagerarvolymer ökade med drygt 8 procent till över en miljon.

Eckerö Linjen, som idkar färjetrafik mellan Grisslehamn och Eckerö, har ökat sina passagerarvolymer med närmare 7 procent och hade 396.000 passagerare under årets tre sommarmånader.

På Finska viken har Eckerö Line likaså haft en bra sommar. På färjan Finlandia i trafik mellan Helsingfors och Tallinn har antalet passagerare ökat med över 14 procent till drygt 475.000. 

Birka Cruises noterar något lägre volymer, men det beror på fler långkryssningar på Östersjön på bekostnad av färre turer mellan Stockholm och Mariehamn i augusti. Under sommaren reste närmare 180.000 passagerare med kryssningsfartyget Birka, vilket var en nedgång med 3 procent jämfört med sommaren 2014. 

Tallink ökar likaså

En sammanställning av Tallinks trafiksiffror visar att antalet passagerare ökade med 3 procent under sommarmånaderna till närmare 3 miljoner. Även Tallink hade en svagare juni månad än året innan, men i juli och i synnerhet i augusti ökade volymerna märkbart.

Inom trafiken Sverige–Finland, Finland–Estland och Sverige–Estland har Tallink ökat i antal passagerare. Speciellt kraftig tillväxt noterar Tallink i trafiken mellan Helsingfors och Tallinn, där volymerna ökade med 8 procent till drygt 1,5 miljoner. På linjerna mellan Sverige och Finland var den totala ökningen drygt 5 procent och antalet passagerare närmare en miljon. Mellan Sverige och Estland reste drygt 298.000 passagerare, eller drygt 1 procent fler än sommaren 2014.

Däremot minskade antalet passagerare på linjen Stockholm–Riga med närmare 35 procent till 147.000. Den stora nedgången förklaras av att trafiken i fjol sköttes med två färjor tills Romantika i augusti 2014 flyttades till linjen Stockholm–Tallinn och Isabelle blev enda fartyg på linjen.

Bästa sommaren för Wasaline

Under de tre år som Wasaline opererat färjetrafik mellan Umeå och Vasa är detta den bästa sommaren hittills. Antalet passagerare ökade med drygt 5 procent under de tre sommarmånaderna 2015 till 81.800.

 

Kommentarer

  • Palle Kuling

    Åkte med Viking i somras. 189 kr för en låda Heineken. Samma låda tar Stena 89 kr. Liksom va??? Åååååååååland måste ju hållas under armarna självklart…………

  • Tommy G

    Med tanke på vilken skitsommar det här var vädermässigt så är det väl inte så konstigt om fler valde att åka på en kryssning istället för att sitta hemma och stirra på regnet.
    Jag åkte på två. 🙂

Artikeln är stängd för fler kommentarer