Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

”Bra utveckling trots utmanande marknadsläge”

Ökad orderingång och omsättning för Wärtsilä under 2014 på en generellt tuff marknad.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]generellt tuff marknad.

Orderingången för Wärtsilä Oyj Abp ökade med fem procent till 5.084 miljoner euro under 2014. Omsättningen ökade med fyra procent till 4.779 miljoner euro, främst tack vare ett starkt fjärde kvartal. Koncernen redovisar ett rörelseresultat före engångsposter om 569 miljoner euro, eller 11,9 procent av omsättningen. Under 2013 var motsvarande tal 557 miljoner euro respektive 12,1 procent.

Enligt förväntningar

Wärtsiläs koncernchef Björn Rosengren är nöjd med resultatet.

– Wärtsilä presterade väl under 2014, som var ett år präglat av tuffa marknadsförhållanden. Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar. Den goda utvecklingen inom Services och Ship Power samt de omstruktureringsåtgärder som inleddes i januari kompenserade för Power Plants lägre försäljning, kommenterar han resultatet.

De totala fartygsbeställningarna avtog under 2014, men den starka orderingången för gastankfartyg och den fortsatta efterfrågan på specialtonnage gav en bra orderaktivitet för Ship Power.

Överkapacitet

Enligt Wärtsilä fortsätter överkapaciteten att påverka efterfrågan på traditionella handelsfartyg. Allt yngre fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan.

Koncernen räknar med att det låga oljepriset väntas påverka investeringar i prospektering och utveckling, vilket i sin tur minskar efterfrågan på offshorefartyg. Däremot förväntas lägre bunkerpriser inverka positivt på rederiernas operativa kostnader inom andra fartygsmarknader. Utsikterna för gastankfartyg uppges vara fortsatt positiva, även om de höga beställningsvolymerna under 2014 väntas bli normalare. Vidare anser man att bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

Försiktiga utsikter

– Hur den rådande osäkerheten på marknaden kommer att påverka kundernas investeringsbeslut är ännu oklart, och därför är våra marknadsutsikter försiktiga. Vi är dock övertygade om att våra strategiska fokusområden ger oss en bra position, och vi ser fortfarande möjligheter till en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet under 2015, säger Björn Rosengren.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]