Amorella.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Tillfredsställande Viking Line-resultat för 2021

Efter ett förlustår 2020 redovisar Viking Line en kraftigt ökad omsättning och ett positivt resultat för verksamhetsåret 2021, vilket rederiets vd Jan Hanses beskriver som tillfredsställande.
Viking Lines omsättning ökade med 36,8 procent till 258,2 miljoner euro under 2021 (188,8 miljoner euro 2020). Övriga rörelseintäkter var 46,8 miljoner euro (26,9 miljoner euro). I dessa ingick bland annat 16,1 miljoner euro i offentligt stöd och 25,6 miljoner euro i försäljningsvinster som härrörde sig från försäljningen av Mariella och överlåtelsen av Viking Lines terminal i Åbo till Åbo stad. Rederiet fortsätter att använda terminalen oförändrat genom ett hyresavtal.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]iljoner euro i offentligt stöd och 25,6 miljoner euro i försäljningsvinster som härrörde sig från försäljningen av Mariella och överlåtelsen av Viking Lines terminal i Åbo till Åbo stad. Rederiet fortsätter att använda terminalen oförändrat genom ett hyresavtal.

Rörelseresultatet uppgick till 32,1 miljoner euro (-49,3). Resultatet före skatter uppgick till 28,3 miljoner euro (-52,9 miljoner euro) och efter skatter till 24,4 miljoner euro (-42,3 miljoner euro).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 45,2 procent till 215,1 miljoner euro (148,2 miljoner euro), medan fraktintäkterna var 41,1 miljoner euro (38,8 miljoner euro). Försäljningsbidraget var 195,6 miljoner euro (137,9 miljoner euro). Driftskostnaderna ökade obetydligt till 190,8 miljoner euro (189,4 miljoner euro).

”Årets resultat får betecknas som tillfredsställande med beaktande av att det inleddes med restriktioner och att vaccineringsprogrammet fick effekt från och med maj 2021. Passagerarvolymerna återhämtade sig från och med juni. Därefter bibehölls dessa på en relativt god nivå ända till årets utgång, då omikron-varianten av coronaviruset orsakade en avmattning av efterfrågan uppmuntrad av myndighetsrestriktioner och stämningar som gav upphov till rädsla. Vår försäljning var god och vi uppnådde förbättrade nyckeltal såväl avseende biljettpriser som ombordförsäljning per passagerare. Förbättringen uppnåddes även i jämförelse med 2019, ett år som var opåverkat av pandemin. Efter försämringen av pandemiläget i december 2021 vidtogs återigen nedskärningsåtgärder för att förbättra resultatet,” uppger vd Jan Hanses i sin kommentar till bokslutet.

Pandemin fortsätter att påverka Viking Lines resultat och därtill kommer en osäkerhet i det geopolitiska läget uppger rederiet vad gäller utsikterna för 2022:

”Osäkerheten kring myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning även under 2022. Under 2021 avyttrades ett antal anläggningstillgångar vilket medförde en stärkt likviditetsposition och påverkade resultatet positivt. Motsvarande avyttringar ser vi inte framför oss 2022. Beaktat förenämnda poster av engångsnatur och osäkerheten kring pandemiutvecklingen samt det geopolitiska läget och där första kvartalet hittills kraftigt påverkats negativt av pandemin och skärpta myndighetskrav är det ännu för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet och därför ges inte någon resultatprognos för 2022.”

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]