Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Finansiella intäkter stärker Viking Line-resultat

Viking Line Abp noterar minskad omsättning men bättre resultat tack vare aktietransaktioner.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]vare aktietransaktioner.

Under 2014 minskade omsättningen för koncernen Viking Line Abp med fyra procent till 527,4 miljoner euro. Rörelseresultatet gick ned med 60 procent till 13,7 miljoner euro, medan koncernens resultat före skatter förbättrades med 17 procent till 32,3 miljoner euro.

Inte helt jämförbara

Jämförelsen stördes emellertid av att Viking Line under verksamhetsåret 2014 erhöll aktier i Alandia Försäkring Ab och avyttrade en del av dessa den 31 december 2014. Detta resulterade i finansiella intäkter av engångskaraktär om 27,7 miljoner euro. På motsvarande sätt gav försäljningen av Isabella övriga rörelseintäkter om 22,8 miljoner euro verksamhetsåret 2013.

Utan dessa jämförelsestörande poster uppgick koncernens rörelseresultat till 11,9 miljoner 2013. Röresleresultatet 13,7 miljoner för 2014 innebär då en ökning om 15 procent. Utan extra finansiella intäkter skulle koncernens resultat före skatter uppgå till 4,6 miljoner euro 2014, vilket i själva verket innebär en liten nedgång jämfört med 4,9 miljoner 2013.

Passagerarna spenderar mindre

En mer talande bild för marknaden ger de passagerarrelaterade intäkterna, som minskade med 4,9 procent till 483,8 miljoner euro. På fraktsidan är utvecklingen bättre, där noteras en intäktsökning om 8,5 procent till 39,6 miljoner euro. Koncernen har även reducerat sina driftskostnader med fem procent till 334,4 miljoner euro.

Nedgången i omsättning förklarar Viking Line främst genom den rådande prispressen i dagens hårda konkurrenssituation i kombination med vikande volymer i början av året och en negativ konjunktur i Finland som påverkar konsumtionsmönstret. Dessa faktorer har inneburit en lägre införtjäning per passagerare.

Däremot minskade koncernens bunkerkostnader med 5,1 miljoner euro eller 8,1 procent. Dels är det tack vare genomsnittligt lägre bunkerpriser, dels koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning.

Passagerare och frakt ökar

Under 2014 ökade det totala antalet passagerare på Viking Lines fartyg med en procent till drygt 6,6 miljoner. Viking Line noterar en minskning av sin marknadsandel på linjen Åbo–Åland–Stockholm med en procentenhet, medan de övriga linjerna noterar ökad marknadsandel. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 35 procent.

Viking Lines fartyg transporterade åtta procent mer frakt räknat i antal, 129.255 enheter, än året innan och ökade sin marknadsandel inom denna sektor till uppskattningsvis 21,9 procent.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]