Fotograf: Moderaterna

Kategori: Hamn/Logistik

Vad har hamnen för betydelse för Halmstad?

– Den är viktig för att skapa service och förutsättningar för näringslivet att växa. Hamnen är en av flera viktiga tillväxtfaktorer.

Vilka är de största varuslagen i Halmstad hamn?

– Om du har den typen av specifika frågor bör du prata direkt med hamnledningen.

Men vilken koll har du?

– Du vill testa mig? Visst. Bilar, trävaror och recycling är ju stora, det vet jag.

Hur många sysselsätter hamnen?

– Drygt 100 personer skulle jag tro. Efter sammanslagningen med Varberg, om det blir verklighet, får hamnbolaget HallandsHamnar runt 170 anställda. (Enligt Halmstad hamns hemsida sysselsätter man drygt 77 personer).

Vad tror du om planerna på att slå ihop hamnarna i Halmstad och Varberg?

– Jag är mycket positiv till den process som nu pågår, HallandsHamnar har stor potential. Det blir ett starkt alternativ för in- och utskeppning av varor, det blir helt enkelt lättare att möta marknadens behov genom bättre samordning och gemensamma investeringar. Tillsammans blir vi en av Sveriges största hamnar, idag är väl Halmstad en av Sveriges 13:e, 14:e eller 15:e största hamnar.