Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | Tank

Uppåt för Rederi AB Gotland 

Rederi AB Gotland visar plussiffror. Enligt bolagets bokslutskommuniké ökade man sitt resultat för 2013 med SEK 5 miljoner jämfört med året innan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]SEK 5 miljoner jämfört med året innan.

Av bokslutskommunikén framgår att resultatet för år 2013 efter finansiella intäkter uppgick till SEK 178 miljoner, vilket ska jämföras med SEK 173 miljoner året dessförinnan. 

Bolaget skriver också själva i en kommentar i bokslutet att ”resultatutvecklingen var positiv, främst inom rederirörelsen men även inom Destination Gotland”.

Även när det gäller intäkter och rörelseresultat pekar siffrorna uppåt. När det gäller intäkterna uppgick dessa till SEK 1.848 miljoner (SEK 1.811 miljoner), medan rörelseresultatet landade på SEK 172 miljoner (SEK 132 miljoner). 

I koncernen ingår, förutom Destination Gotland och Gotland Tankers, även fastighetsförvaltning och hotellverksamhet, och av bokslutet framgår att bolaget gjort nedskrivningar i hotellfastigheter i Visby med SEK 57 miljoner, vilket hänförs till de investeringar som genomfördes i fastigheterna 2009 till 2013.

När det gäller tillgångar i fartyg har resultatet belastats med nedskrivningar på SEK 26 miljoner. Nedskrivningarna uppgick till totalt SEK 83 miljoner.

Under räkenskapsperioden har det egna kapitalet ökat från SEK 2.291 miljoner till 2.414 miljoner, vilket gör att styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 4,55 kr (SEK 4,30).

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]